-
Næringsliv

Slik blir dagligvareåret 2015

2014 har vært et turbulent år i dagligvarebransjen. 2015 blir ikke mindre turbulent, skriver Odd Gisholt.

DEBATT: Dagligvarebransjen i 2015

Før sommeren vil ICA Supermarked-skiltene blir skrudd ned, og Coop vil ha tatt over det som er igjen av ICA i Norge. Rimi-skiltene vil fortsatt være på plass, mens det er usikkert hva som skjer med Matkroken, men det kan bli Coops nye profil for nærbutikkene.

Vi vil ha to store paraplykjeder gjennom NorgesGruppen og Coop, med førstnevnte som markedsledende, samt Rema 1000. Hva vil skje med dem? Svaret forutsetter naturligvis at Konkurransetilsynet godkjenner Coops kjøp av aksjene i ICA Norge AS.

NorgesGruppen vil vokse. Profilhusene Kiwi og Meny vil ta markedsandeler. Asko vil fortsatt være den mest dynamiske grossisten. At NorgesGruppen ikke vil se industriens vare-plasserere i sine butikker i 2015 blir spesielt. Innen neste jul vil vi få vite hvor vellykket denne beslutningen har vært.

Coop skal skape en ny kultur hvor ICA-selskapene skal integreres. Det er ikke gjort på et år. Samtidig skal en rekke samvirkelag fusjonere, med andre ord; utfordringene står i kø.

Rema vokser videre

Rema 1000, som fortsatt vil være den største enkeltstående kjeden, vil vokse. Remas posisjon som ledende på lavpris er sterk og merkevaren betydelig. Viktig i året som kommer blir å få flere norske Rema-kjøpmenn til igjen å drive lønnsomt.

Når ICA nå forsvinner blir det færre profilhus i markedet. Men fortsatt er det over et dusin kjeder igjen, som konkurrerer så fillene fyker. Priskrigen dem imellom vil fortsette. Lime vil være borte, noe kriminelle forhold har sørget for.

Leverandørene posisjonerer seg

Orkla, som stor leverandør til bransjen, har vært igjennom en fase med lederskifter og har valgt sin «core business»; nemlig dagligvarer med en rekke sterke brands. Samtidig har Peter Ruzicka som ny konsernsjef åpnet for at Orkla kan produsere egen merkevarer  for handelen.

Tine er en av bransjens sterkeste merkevarer, godt bygget opp over lang tid. Men samvirkebedriften vil være under press fra konkurrenter og fra politisk hold. De holder hard på sin direkte distribusjon og den står vel ikke for fall i 2015, men kanskje om noen år.

Nortura har mange likhetstrekk med Tine. Samvirketanken står sterkt. At de har innledet et samarbeid med NorgesGruppen er det få forbrukere som kjenner til. Gilde er en merkevare med stor respekt blant norske forbrukere. At Prior og norsk kyllingproduksjon har omdømmeproblemer, på grunn av bakterieproblematikken, det er noe som vil forfølge bedriften lagt inn i 2015.

Forbrukertrender i 2015

Hva så med forbrukerne i 2015? De er fortsatt «mette og har klær nok», med andre ord er det ingen grunn til å tro at markedet vil øke vesentlig. Snart bruker vi mindre enn 10 prosent av vår disponible inntekt på dagligvarer.

Harry-handelen vil fortsette i året som kommer. Den høye momsen og de mange særavgiftene vi har i Norge gjør det er billig og interessant å dra til EU for å handle, selv med lav kronekurs. Ellers øker netthandelen langt mer enn den stasjonære handelen. Men det treffer ikke dagligvarebransjen i særlig grad.

En viktigere trend er ellers alt som har med bio- eller øko-mat å gjøre. Naturlig kortreist mat er populært. For slike varer blir 2015 et stort år.

Spådommer for 2015

Noen andre vurderinger for 2015:

  • Lavpris-segmentet vil komme godt over 60 prosent av markedet, med Rema 1000 og Kiwi som vinnere.
  • Meny blir vinneren i supermarked-segmentet, men segmentet vil ikke vokse vesentlig.
  • Coop OBS vil fortsatt være ledende når det gjelder hypermarkedene, men segmentet er lite.
  • Bunnpris blir stående på stedt hvil, sammen med andre nærbutikker.

Jeg tror ikke vi får frislipp for søndagsåpne butikker (utover det vi har i dag), men muligens noen endringer i forskrifter som gir større åpning for rettferdig behandling av ulike turistdestinasjoner.

Vi får heller ingen ny lov om god handelsskikk for bransjen. Vi har lover og forordninger nok. Det mener flere departement og Konkurransetilsynet.

Forbrukerne vinner

Alt i alt blir det store bransje-forandring for handel og industri i 2015. Kravet til effektivitet og lønnsom drift vil øke. Det dreier seg om en bransje med «stort volum og små marginer».

Vi vil se både vinner og tapere. Sikre vinnere blir imidlertid forbrukerne som kan glede seg over den sterke konkurransen som gir stort vareutvalg og forhåpentligvis bedre service!

Skulle den lave kronekursen vedvare inn i 2015, da sier det seg selv at vi vil få en «importert» inflasjon. Men handelen vil nok kvie seg for å belaste kunden med hele kostnadsstigningen, noe som vil føre til at bruttofortjenesten synker. Det blir et forandringens år også på dette punktet.

Referanse:

Artikkelen er publisert som hovedinnlegg debatt i Finansavisen 7. januar 2015.

Publisert 7. januar 2015

Du kan også se alle nyheter her.