-
Næringsliv

Gro Harlem Brundtland gjester BI

Gudmund Hernes

Opplev Gudmund Hernes i samtale med Gro Harlem Brundtland i åpent forum på BI 17. mars.

BAKGRUNN FOR SAMTALEN:

Norges historie i andre halvdel av det 20. århundre har mange fingeravtrykk av Gro Harlem Brundtland, og det er vanskelig å sammenfatte hennes meritter i få ord.

Hun vokste opp i en politisk familie, ble utdannet lege og tok en master i Public Health ved Harvard. Hjemme igjen fikk hun nærkontakt med alle sosiale miljøer gjennom Helsedirektoratets Hygienekontor og Oslo helseråds avdeling for skolehelse – og ved å kjøre legevakt. Hun var engasjert i begrensning av uønskete svangerskap, og trodde det var dét statsminister Trygve Bratteli ville snakke med henne om da han ba om et møte i 1974. I stedet ble hun bedt om å bli miljøvernminister. Den jobben fylte hun med både glød og kraft. Men den førte også til strid med både industri og en voksende oljenæring. Sitt definitive internasjonale gjennombrudd fikk hun under Bravo-ulykken i 1977, som hun håndterte med klarhet og fasthet – og med «grace under pressure».

I 1979 ble hun satt utenfor regjeringen og gikk til Stortinget, ble medlem av Finanskomiteen og senere leder av Utenrikskomiteen. Sin første regjering dannet hun i januar 1981. Sin andre regjering – den såkalte «kvinneregjeringen» – dannet hun i 1986, etter Kåre Willochs fem år som statsminister. Den tredje ledet hun i årene 1990-1996.

Hun var sentral i en rekke store beslutninger, alt fra Hardangervidda nasjonalpark til tacklingen av den økonomiske krisen i begynnelsen av 1990-årene, EØS-avtalen fra 1992 og EU-avstemningen i 1994.

Samtidig har hun hatt en enestående internasjonal karriere. Hun ledet FNs Verdenskomité for miljø og utvikling fra 1983. Den resulterte i Brundtlandrapporten Our Common Future, gjennomslag for begrepet bærekraftig utvikling og The Earth Summit og Riokonferansen i 1992. I 1997 ble hun generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon. De senere år har hun bl.a. vært nestleder av FNs The Elders, som Kofi Annan leder.

Hun er kjent for å være åpen og direkte, analytisk sterk og beslutningsdyktig – og en som raskt reiser seg etter nederlag.

Så hva har hun lært fra sitt livsløp om ledelse – fra Framfylking til legegjerning, fra Statsministerens kontor og Stortingets korridorer til skiturer rundt Mylla og FNs topporganer? Og hva har hun lært fra dem hun spilte med og mot?

PRAKTISK INFORMASJON:

Dato: Tirsdag 17. mars 2015
Tid: 09.15 - 11.00
Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, aud. C2-060
Arrangør: Institutt for regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI.
Påmelding: Send din påmelding på Epost til anne.c.thestrup@bi.no
Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

TIDLIGERE I ÅPENT FORUM:

Seminarserien Åpent Forum har tidligere hatt besøk av Jonas Gahr Støre, Kåre Willoch, Sylvia Brustad, Jens Ulltveit-Moe og Harald Norvik.

MEDIEKONTAKT:

Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved BI.
E-post: audun.farbrot@bi.no Tlf/sms: 46410230

Publisert 3. mars 2015

Du kan også se alle nyheter her.