-
Ledelse

Gro Harlem Brundtland om ledelse

Gudmund Hernes

Hva har Gro Harlem Brundland lært fra sitt livsløp om ledelse? Og hva har hun lært fra dem hun spilte med og mot, spør Gudmund Hernes.

 - Han sa alltid "Fru Brundtland..." selv om jeg var statsminister. Han var arrogant, knalltøff og utnyttet at jeg var kvinne. Det tok noen år før jeg lærte hvordan jeg skulle slå tilbake, forteller Gro Harlem Brundland under Åpent Forum når professor Gundmund Hernes spør om de legendariske Gro - Kåre (Willoch)- debattene i beste sendetid på TV.

Norges historie i andre halvdel av det 20. århundre har mange fingeravtrykk av Gro Harlem Brundtland, og det er vanskelig å sammenfatte hennes meritter i få ord.

Miljøvernministeren

Hun vokste opp i en politisk familie, ble utdannet lege og tok en master i Public Health ved Harvard. Hjemme igjen fikk hun nærkontakt med alle sosiale miljøer gjennom Helsedirektoratets Hygienekontor og Oslo helseråds avdeling for skolehelse – og ved å kjøre legevakt. Hun var engasjert i begrensning av uønskete svangerskap, og trodde det var dét statsminister Trygve Bratteli ville snakke med henne om da han ba om et møte i 1974. I stedet ble hun bedt om å bli miljøvernminister. Den jobben fylte hun med både glød og kraft. Men den førte også til strid med både industri og en voksende oljenæring. Sitt definitive internasjonale gjennombrudd fikk hun under Bravo-ulykken i 1977, som hun håndterte med klarhet og fasthet – og med «grace under pressure».

Statsministeren

I 1979 ble hun satt utenfor regjeringen og gikk til Stortinget, ble medlem av Finanskomiteen og senere leder av Utenrikskomiteen. Sin første regjering dannet hun i januar 1981. Sin andre regjering – den såkalte «kvinneregjeringen» – dannet hun i 1986, etter Kåre Willochs fem år som statsminister. Den tredje ledet hun i årene 1990-1996.

Hun var sentral i en rekke store beslutninger, alt fra Hardangervidda nasjonalpark til tacklingen av den økonomiske krisen i begynnelsen av 1990-årene, EØS-avtalen fra 1992 og EU-avstemningen i 1994.

Generaldirektøren

Samtidig har hun hatt en enestående internasjonal karriere. Hun ledet FNs Verdenskomité for miljø og utvikling fra 1983. Den resulterte i Brundtlandrapporten Our Common Future, gjennomslag for begrepet bærekraftig utvikling og The Earth Summit og Riokonferansen i 1992. I 1997 ble hun generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon. De senere år har hun bl.a. vært nestleder av FNs The Elders, som Kofi Annan leder.

Hun er kjent for å være åpen og direkte, analytisk sterk og beslutningsdyktig – og en som raskt reiser seg etter nederlag.

Åpent Forum

Så hva har hun lært fra sitt livsløp om ledelse – fra Framfylking til legegjerning, fra Statsministerens kontor og Stortingets korridorer til skiturer rundt Mylla og FNs topporganer? Og hva har hun lært fra dem hun spilte med og mot?

Gudmund Hernes, som er professor II ved Handelshøyskolen BI og forsker ved FAFO, samtaler under arrangementet "Åpent Forum" med Gro harlem Brundtland om henness erfaringer gjennom tidende.

Publisert 18. mars 2015

Du kan også se alle nyheter her.