-
Næringsliv

Innovasjon for omstilling

Torger Reve

Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Torger Reve mener Norge har kommet til et skillepunkt og omstilling er nødvendig.

På BIs Årskonferansen 10.-11. mars 2015 holdt professor Torger Reve ved BI et foredrag under tittelen: "Innovasjon for omstilling".

Reve innleder foredraget med å si at Norge er best i verden på to ting: Langrenn og høye lønninger. Hva er grensen for hvor dyre vi kan være, spør han?

Når oljeveksten i Norge svikter fungerer ikke vårt høye lønnsnivå like godt. derfor hevder Reve i dette foredraget at Norge har kommet til et skillepunkt og omstilling er nødvendig.

– Vi må arbeide smartere for å motvirke det høye kostnadsnivået. Oljeprisfallet har synliggjort behovet for økt produktivitet og innovasjon i norsk økonomi, sa Reve som nå er med i et forskerteam som skal se nærmere på hvorfor suksesselskape i Norge og Sverige har lykkes.

Publisert 11. mars 2015

Du kan også se alle nyheter her.