Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Torger Reve mener Norge har kommet til et skillepunkt og omstilling er nødvendig.

På BIs Årskonferansen 10.-11. mars 2015 holdt professor Torger Reve ved BI et foredrag under tittelen: "Innovasjon for omstilling".

Reve innleder foredraget med å si at Norge er best i verden på to ting: Langrenn og høye lønninger. Hva er grensen for hvor dyre vi kan være, spør han?

Når oljeveksten i Norge svikter fungerer ikke vårt høye lønnsnivå like godt. derfor hevder Reve i dette foredraget at Norge har kommet til et skillepunkt og omstilling er nødvendig.

– Vi må arbeide smartere for å motvirke det høye kostnadsnivået. Oljeprisfallet har synliggjort behovet for økt produktivitet og innovasjon i norsk økonomi, sa Reve som nå er med i et forskerteam som skal se nærmere på hvorfor suksesselskape i Norge og Sverige har lykkes.

Se også: Flaks eller god politikk? - foredraget med professor Hilde C. Bjørnland fra Årskonferansen på BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på