-
Ledelse

Kommunikasjon som skaper innovasjon

Peggy Simcic Brønn

Kommunikasjon er et verktøy som kan bidra til å skape innovasjon i organisasjoner, hevder professor Peggy S. Brønn ved BI.

Medarbeidere som kommuniserer med hverandre og skaper sosiale nettverk, påvirker innovasjon. Jo mer effektive de er i sin kommunikasjon, jo bedre er de på å bygge relasjoner.  Nettverkskompetansen øker.

Der hvor nettverkskompetansen er høy, oppstår mer og bedre utveksling av ideer. Dermed skapes mer innovasjon. Suksess beror derfor på medarbeidernes evne til å kommunisere effektivt og bygge relasjoner internt og eksternt.

Hvilken rolle skal kommunikasjonsavdelingen ha for å øke nettverkskompetansen blant sine medarbeidere? 

Svaret finnes i mye av foregangsarbeidet professor Anne Gregory har gjort. Hun er særlig opptatt av hvordan de ansatte kan oppmuntre til og fremme innovasjon gjennom kommunikasjon.

Fire P-er for PR-ledere

Inspirert av markedsføringens fire P-er, har Gregory kommet opp med "The four Ps of public relations leadership", som på en elegant måte beskriver hvilken rolle kommunikasjon kan spille i organisasjoner:

  • Purpose: Å hjelpe organisasjoner med å ta beslutninger basert på lytting og engasjement.
  • Principles: Å være tilstede overalt i organisasjonen for å ivareta rollen som djevelens advokat.
  • People: Legge vekt på den verdien som blir skapt gjennom relasjoner.
  • Process: Vektlegge samhandling, samarbeid og samskaping.

Av de fire P-ene løfter Gregory frem People, altså menneskene, som den aller viktigste. Organisasjoner oppnår mål gjennom mennesker. Mennesker som jobber for, gjennom og med en virksomhet, er kritiske faktorer for å skape innovasjon.

Kommunikasjonssjef: Reis deg!

For femten år siden begynte professor Anne Gregory å utfordre kommunikasjonsledere til handling: Hvis du er kommunikasjonssjef, reis deg og vis det!

I praksis betyr det å være en pådriver for å bygge organisasjoner som fremmer samarbeid og samskaping, i følge Gregory.

Det innebærer dessuten at du må påvirke virksomheten til å få øynene opp for de immaterielle eiendelene som skaper finansiell verdi for organisasjoner gjennom innovasjon; nemlig relasjoner og kompetanse.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i Kommunikasjonsforeningens blogg "PR-prat" 18. mars 2015 med overskriften "PR-lederne må sette ny standard".

Publisert 26. mars 2015

Du kan også se alle nyheter her.