-
Næringsliv

Narrespill for reiselivet

Innovasjon Norge inviterer til et såkalt drømmeløft for reiselivet. Dessverre er det mye som taler for at det er et rent narrespill, skriver Georg Kamfjord.

DEBATT: Georg Kamfjord om reiseliv

Innovasjon Norge inviterer til et såkalt drømmeløft for reiselivet. Dessverre er det mye som taler for at det er et rent narrespill.

Innovasjon Norge har sparket i gang en aksjon de kaller for et «Drømmeløft for reiselivet».

Aksjonen er en del av regjeringens forberedelser til en stortingsmelding om reiseliv våren 2016. Oppstarten ble markert med en halvannen times frokostseminar i midten av mars. Det viktigste ved aksjonen synes å være lansering av en digital postkasse hos Innovasjon Norge for gode forslag og drømmer.

Mangler politikk for reiseliv

Et blikk på nyere norsk reiselivshistorie vil med tydelighet vise at vi med dagens regjering ikke har noen reiselivspolitikk. Mange vil kanskje hevde at vi ikke har hatt det på flere tiår, men dagens regjering representerer antagelig et lavmål. Samtidig som man spør seg hva Norge skal leve av i de neste 30-50 år.

«Næringsnøytralitet» er et av Monica Mælands credo. «Næringen må ordne opp selv» er et annet. Og «løftet» har så langt bestått i reduserte bevilgninger til reiselivet og svekking av reiselivets posisjon i virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge.

Nå skal det bli stortingsmelding og ikke bare løft, men «drømmeløft».

Hva kan vi vente av et drømmeløft?

Hva kan vi forvente at en stortingsmelding vil bety for en regjering som til nå kun har vist at den ikke bryr seg om reiseliv? Med all respekt for de fine prognosene og alle de riktige tiltakene som kan legges inn i en stortingsmelding.

De fleste vet hvor totalt uforpliktende dette er. En stortingsmelding våren 2016 vil ikke engang nå budsjettbehandlingen for 2017 - og da er det valg. Men man har skapt forventninger og skaffet seg ro til våren 2016.

Når regjeringen ikke har noen reiselivspolitikk, så er drømmeløftet i beste fall en original måte å utvikle en slik politikk på. Det er som om man skulle starte planleggingen av nytt regjeringskvartal med åpen idédugnad til utsmykningen av kantinen.

Narrespill

Drømmeløfte(t) for reiselivet er et useriøst narrespill av følgende tre grunner:

  • Det mangler en troverdig politisk motivasjon. 
  • Det mangler en vilje til å drøfte hva en helhetlig og prioritert reiselivspolitikk vil måtte innebære. 
  • Den åpne postkassen for folkets gode ideer er ustrategisk. 

Nå har imidlertid reiselivsnæringen så lave forventninger at de deltar i dette narrespillet. Man er forventningsfulle til meldingen, møter opp på seminar og sender inn forslag.

Det mest alvorlige i denne situasjonen er at næringen er uten et kraftfullt organ i egen regi.

Det finnes heller ikke et forum for næring, forvaltning og forskning som kunne trekke de lange linjene for hvordan reiseliv skal kunne bli et av mange næringsbena Norge vil trenge fremover. Det forumet skapes ikke på et frokostmøte eller i en forslagskasse. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattartikkel i Dagens Næringsliv 8. april 2015.

Publisert 10. april 2015

Du kan også se alle nyheter her.