-
Samfunn

Hvor går grensen, Jørgen Randers?

19. mai 2015

Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Gudmund Hernes

Jørgen Randers er akademikeren, byråkraten, businessmannen og klimaeksperten. Nå fyller han 70 år og Gudmund Hernes spør: "Hvor går grensen?"

Jørgen Randers er en mangfoldig – og motsigelsesfylt – mann. Han er akademiker, men i stedet for bare å slå seg til ro innen universitetenes rammer, var han katapulten som gjorde Handelshøyskolen BI til en slagkraftig akademisk institusjon.

Han har aner og røtter i sosialdemokratiet, men han bygget landets største private lærested – ja, han fulgte Hårfagrelinjen og gjorde det ved å underlegge seg hele landet. Han skapte begeistring i distriktene fordi de kunne få utdannet entreprenører lokalt – og han tok pengene de betalte for kursene til å etablere en handelshøyskole i hovedstaden.

Randers begynte på en doktorgrad i fysikk ved Massachusetts Institute of Technology, men sluttførte den i management ved Sloan School. Da hadde han alt vært medforfatter av boken Limits to Growth (1972), som satte en ny dagsorden for den globale miljødebatten – men bare på flyreisene for å tale om den siste, reviderte 40-årsutgaven, 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, har han kanskje bidratt til mer utslipp av CO2 enn hele det norske luftforsvar.

Les mer om Jørgen Randers kommentarer om klimastrategi: Stø kurs mot +2°C i 2052

Han har vekslet mellom å være klimapessimist og klimaoptimist, og han har både vunnet venner og skaffet seg motstandere i miljøbevegelsen. Han har vært businessmann – og han har vært byråkrat.

Så hva har han selv å fortelle fra dette sammensatte liv – som 22. mai har vart i 70 år? Var han født sånn eller er han blitt sånn? Hva har han å si til sitt forsvar? Eller for å spørre med tittelen på den norske utgaven av Limits to Growth: Hvor går grensen?

Gudmund Hernes, som er professor II ved Handelshøyskolen BI og forsker ved FAFO, samtaler under arrangementet "Åpent Forum" med Jørgen Randers, og han får sjansen til å fortelle om høydepunkter og bølgedaler fra et broket liv. Se video over.

Du kan også se alle nyheter her.