-
Ledelse

Hvordan kan etikk lønne seg?

Bård Kuvaas

Forklaringen på at etikk kan lønne seg, er sannsynligvis indremedisinsk. Etikken påvirker bedriftskulturen.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Næringslivsskandaler som omhandler for eksempel korrupsjon, barnearbeid, utnyttelse av arbeidere og diverse bank- og finansakrobatikk har satt organisasjoners etikk på dagsorden.

De fleste organisasjoner av en viss størrelse har etiske retningslinjer, men hvorvidt de tas alvorlig og faktisk følges, varierer nok.

Når store markedsandeler og overskudd står på spill, kan det være fristende å redusere den faktiske etikken til det å ikke å bli oppdaget når man bryter de etiske retningslinjene eller nasjonalt og internasjonalt lovverk.

Etikk og lønnsomhet

Det ironiske er at de aller fleste studiene som er gjort til nå, viser en positiv sammenheng mellom organisasjoners etiske nivå og lønnsomhet. Det har imidlertid versert en rekke mulige forklaringer hvorfor organisasjoner som opptrer mer etisk, har bedre lønnsomhet enn andre.

De fleste forklaringene har handlet om forholdet til omgivelsene, slik som gode relasjoner til kunder og leverandører, legitimitet i markedet og omdømme.

Forskere fra flere asiatiske universiteter har nettopp publisert en artikkel som utvider perspektivet og undersøker organisasjoners interne relasjoner, hvor medarbeidernes holdninger og adferd står i sentrum.

Etikk gjør ansatte lojale og stolte

De skilte også mellom ulike typer av etikk:

  • 1. Ekstern etikk rettet mot velferdsprosjekter og bidrag til løse sosiale problemer i samfunnet
  • 2. Intern etikk eller i hvilken grad organisasjonen prioriterer etikk over andre forhold som for eksempel lønnsomhet. 

Forskerne fant en relativt sterk sammenheng mellom intern etikk og kollektiv lojalitet og stolthet blant medarbeiderne:

  • Når medarbeiderne opplevde at organisasjonen prioriterer etikk over andre forhold, som for eksempel lønnsomhet, var de som kollektiv mer lojale til og med stolte av organisasjonen. 
  • Jo sterkere kollektiv lojalitet og stolthet, dess mer kollektiv hjelpende adferd - som betyr at medarbeiderne stiller opp og hjelper hverandre. 
  • Jo mer kollektiv hjelpende adferd, dess bedre organisatoriske resultater. 

Forskerne tok utgangspunkt i et utvalg bestående av mer enn 3800 medarbeidere fra 130 sørkoreanske organisasjoner.

Artikkelen underbygger altså at etikk kan være lønnsomt, men den viktigste observasjon er at medarbeiderne blir mer lojale og stolte og stiller mer opp for hverandre når de opplever at organisasjonen eller toppledelsen setter etikk foran andre forhold. Medarbeidere ser oppover og toppledelsen representerer legemliggjøringen av organisasjonen.

Det er vel og bra om kunder, leverandører og andre eksterne aktører opplever at en organisasjon opptrer etisk, men det er nok minst like viktig at organisasjonens medarbeidere opplever det samme.

Tenk deg at du jobbet for en organisasjon hvor du mistenkte at toppledelsen opptrådte direkte uetisk, men var gode til å skjule det. Hvor lojal til og stolt av organisasjonen ville du vært?

Referanse:

Jinseok S. Chun med flere: How Does Corporate Ethics Contribute to Firm Financial Performance? The Mediating Role of Collective Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior . Journal of Management, Vol. 39 No. 4, May 2013 853-877.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som gjestekommentar om ledelse I Dagens Næringsliv 1. juni 2015 med overskriften «Lojalitet, etikk og lønnsomhet».

Publisert 3. juni 2015

Du kan også se alle nyheter her.