-
Økonomi

Slik regnet vi på avkastningen av oljefondets aksjeportefølje

  • Vi har benyttet de såkalte Fama/French/Carhart-faktorene: referanseindeksen selv, størrelse, pris/bok og momentum.
  • Norges Bank Investment Management (NBIM) har valgt å benytte et annet sett av faktorer, inklusive faktorer for fremvoksende markeder og lav volatilitet. Gitt at NBIM aktivt forsøker å høste risikopremier knyttet til disse faktorene er det forståelig (selv om den ene artikkelforfatteren har identifisert i DN at volatilitetsfaktoren ikke var vesentlig ved inngangen til 2014).
  • Vi har derfor gjort en analyse med NBIM-faktorene. Da fremstår NBIMs prestasjon som enda verre. I 14 av 17 perioder er netto meravkastning negativ, og den er mer negativ i absolutt forstand enn i vår primæranalyse.
  • All avkastning er i amerikanske dollar. Internasjonale faktorer for størrelse, pris/bok og momentum er hentet fra Kenneth R. French's hjemmeside. Fondets og referanseindeksens avkastning er basert på NBIMs rapporterte tall, men omarbeidet til å være basert i USD. Fremvoksende markeder er fra MSCI. Serier for volatilitet er egenutviklet basert på S & P 500. 

Publisert 25. juni 2015

Du kan også se alle nyheter her.