• Vi har benyttet de såkalte Fama/French/Carhart-faktorene: referanseindeksen selv, størrelse, pris/bok og momentum.
  • Norges Bank Investment Management (NBIM) har valgt å benytte et annet sett av faktorer, inklusive faktorer for fremvoksende markeder og lav volatilitet. Gitt at NBIM aktivt forsøker å høste risikopremier knyttet til disse faktorene er det forståelig (selv om den ene artikkelforfatteren har identifisert i DN at volatilitetsfaktoren ikke var vesentlig ved inngangen til 2014).
  • Vi har derfor gjort en analyse med NBIM-faktorene. Da fremstår NBIMs prestasjon som enda verre. I 14 av 17 perioder er netto meravkastning negativ, og den er mer negativ i absolutt forstand enn i vår primæranalyse.
  • All avkastning er i amerikanske dollar. Internasjonale faktorer for størrelse, pris/bok og momentum er hentet fra Kenneth R. French's hjemmeside. Fondets og referanseindeksens avkastning er basert på NBIMs rapporterte tall, men omarbeidet til å være basert i USD. Fremvoksende markeder er fra MSCI. Serier for volatilitet er egenutviklet basert på S & P 500. 

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på