-
Næringsliv

Strategi blir til mens vi jobber

Å lage strategi er ikke bare en høytflyvende seminarøvelse. Strategi blir også til når medarbeidere løser krevende oppgaver på jobben, viser studie fra BI.

BI FORSKNING: Strategi i praksis

Se for deg følgende scenario: Det er like før det skjer en nestenulykke på grunn av en gasslekkasje. Skulle katastrofen inntreffe, kan det utradere et halvt land.

Et selskap får i oppdrag å løse krisen. Det flys inn ingeniører fra flere ulike land for å avverge ulykken. Heldigvis lykkes de. De redder ikke bare landet, de løser utfordringen på en måte verden ikke har sett før. 

For kunnskapsorganisasjonen som fikk oppdraget, er dette bra for omdømmet. Det er bra for etterspørselen og salg av nye oppdrag og tjenester. Samtidig har ingeniørteamet fått til en innovasjon som kan brukes til å utvikle nye produkter og tjenester. Prosjektet peker vei mot en ny og større satsing.

– Løsningen skaper fremtidig strategi som bidrar til et godt omdømme og langsiktig verdiskaping, sier seniorforsker Katja M. Hydle.

Hun har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI undersøkt profesjonelle tjenestevirksomheter som arbeider på tvers av landegrenser.

Ikke bare en seminarøvelse

Strategi handler enkelt sagt om å lage en plan for hva organisasjonen og dens medarbeidere må gjøre for å nå et bestemt mål. Noen himler med øynene når de hører ordet strategi, og ser for seg høytflyvende seminarøvelser som ender i et dokument som havner i en eller annen skuff. Heldigvis går det ikke alltid fullt så galt.

Enkelte organisasjoner lykkes med å overføre strategi til praktiske verktøy, IKT og struktur. Slik klarer de lettere å se hvordan arbeidsoppgavene skal løses.

Hydle har fulgt et profesjonelt tjenesteytende firma som er representert i mer enn 100 land over en periode på fem år. Virksomheten leverer ingeniørtjenester og har medarbeidere fra rundt 90 nasjonaliteter i staben.

Studien viser at strategi ikke bare er noe som blir til i en bestemt rekkefølge der du først utvikler strategi, gjennomfører strategien og så endrer den. Strategi kan også gjennomføres, endres og skapes samtidig.

Tre måter å praktisere strategi på

Hydle lister opp tre forskjellige måter å praktisere strategi på i den samme kunnskapsorganisasjonen:

  • 1. Gjennomføring av eksisterende strategi – strukturelle tidsrom: Tjenesteyting skjer mellom to eller flere profesjonelle medarbeidere. Kontakten er en-til-en. Samarbeidet skjer formelt via arbeidsdeling, og samhandling skjer via IKT. Den eksisterende strategien som er blitt implementert, blir realisert ved at profesjonelle bruker verktøy, IKT og strukturer som arbeidsdeling og de bidrar med kortsiktig verdiskaping. Dette er en egnet praksis når ansatte befinner seg på ulike steder og skal løse oppgaven på ulike tidspunkter.
  • 2. Prosjektleder former strategi i nåtid – styrte tidsrom: Tjenesteytingen blir styrt av en prosjektleder som koordinerer alle formelle og uformelle aktiviteter utført av profesjonelle på forskjellige steder og tider. Prosjektlederne former strategi i nåtid ved fordeling av oppgaver, kundehåndtering og prosjektoppfølging. Hun eller han bidrar til kortsiktig og langsiktig verdiskaping. Denne praksisen egner seg når de ansatte noen ganger er på samme sted og tid og andre ganger ikke.
  • 3. Skaper fremtidig strategi – sosiale tidsrom: Flere profesjonelle medarbeidere møtes på samme tid og sted for å løse utfordrende oppgaver som krever forskjellige profesjoner og disipliner og uformell organisering. Problemløsningen er ny, løsningene skaper nye industristandarder og fremtidig strategi. Det bidrar til godt omdømme og langsiktig verdiskaping for bedriften. Denne praksisen egner seg når ansatte møtes fysisk for å løse oppgaven sammen.

Skaper verdier på sikt

Det tradisjonelle synet på strategi der den vedtatte strategien skal gjennomføres i organisasjonen, bidrar kun til kortsiktig verdiskaping. Strategien som blir til mens kunnskapsmedarbeidere går sammen om å løse krevende oppgaver, kan bidra til verdiskaping på lengre sikt, ifølge Hydle.

Hun understreker at det ikke er én fasit på beste strategipraksis. Det avhenger av hvor og når oppgavene skal løses og hvor de ansatte skal løse oppgavene.

– Strategi må forstås som en løpende aktivitet og ikke bare en klart definert prosess, sier hun, og utfordrer med det den tradisjonelle oppfatningen om hva strategi er.

Referanser:

Katja Maria Hydle: Temporal and Spatial Dimensions of Strategizing. Organization Studies. 2015, Vol. 36(5) 643– 663.

Katja M. Hydle:  Cross Border Practices. Transnational Practices in Professional Service Firms. doktorgradsavhandling, Handelshøyskolen BI, 2015.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 23. juni 2015.

 

Publisert 23. juni 2015

Du kan også se alle nyheter her.