-
Næringsliv

Vi trenger en sterk finansnæring

Vi trenger en stor og solid finansnæring, med både norske og utenlandske aktører, skriver Torger Reve og Marius Nordkvelde.

DEBATT: Torger Reve og Marius Nordkvelde om finansnæringen

Professor Arne Jon Isachsen bruker en hel kronikk i søndagsutgaven av Aftenposten 31. mai 2015 til å kritisere forskningsrapporten «Den norske finansnæringen – en vekstnæring».

Kritikken mangler ikke bare empirisk substans, den synes å være basert på en sosialøkonomisk dogmatisme hvor noen næringer driver verdiskaping, mens andre næringer driver pengeflytting. Ut fra et slikt syn bør finansnæringen være liten og tjene lite penger.

Vi er uenige i begge konklusjonene. Derimot er vi enige i at finansnæringen bør reguleres slik at vi har en solid finansnæring med høy konkurranse.

En av de største eksportnæringene

Arne Jon Isachsen skriver at det er urealistisk at Oslo kan bli en finansby i europeisk toppklasse, og viser til USA.

«USA har null i nettoeksport av finansielle tjenester. Det til tross for den posisjonen New York har som internasjonalt finanssentrum». Videre skriver han «finansnæringen som eksportnæring er svært begrenset.»

Alt dette er feil.

Finansielle tjenester en av de største eksportnæringene i verden, og utgjør omtrent 350 milliarder dollar, mer enn det dobbelte av eksempelvis verdens sjømateksport. Finansielle tjenester var USA sin femte største eksportnæring i 2010 og den næringen som bidro med mest overskudd i den amerikanske økonomien, mer enn informasjonsteknologi. Det vil si eksport minus import. Tilsvarende eksporttall finnes også for mindre nasjoner.

Nye muligheter åpner seg

Det vi omtaler i rapporten, er at finansnæringen er en av våre fremste kompetansenæringer, med en sterk teknologisk posisjon. Den bør kunne vokse seg sterkere nord i Europa.

Norsk finansnæring har en sterk internasjonal markedsposisjon på områder hvor norsk næringsliv står sterkt internasjonalt. I takt med at Norge er blitt en stadig sterkere kapitalnasjon, åpner det seg nye muligheter innen kapitalforvaltning og pensjonssparing.

Finansnæringen er ikke bare infrastruktur, men må ses som en selvstendig næring som også trenger en klar næringspolitikk. Heldigvis har Stortinget en slik næringspolitikk for finansnæringen til behandling. Ikke noe sted i rapporten anbefaler vi en type høyrisiko finanseksportvekst, slik vi så i Irland og Island. Finansnæringen trenger reguleringer som gir den høy soliditet og høy tillit. Først da vil finansnæringen lykkes.

Trenger sterke finansinstitusjoner

Finansnæringen har også en viktig rolle i den pågående omstillingen i norsk næringsliv. Finansnæringen skal allokere kapital fra bedrifter og prosjekter med lav produktivitet til bedrifter og prosjekter med høy produktivitet.

Svake finansinstitusjoner vil opptre kortsiktig i slike omstillingsprosesser. Sterke finansinstitusjoner vil opptre langsiktig og bidra til at vi får frem det nye innovasjonsbaserte næringslivet.

Da trenger vi en stor og solid finansnæring, med hele spekteret av finansielle aktører, og med både norske og utenlandske aktører.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Aftenposten 5. juni 2015 med overskriften «Finansnæringsfobi».

Tekst: ProfessorTorger Reve ved Handelshøyskolen BI og prosjektleder Marius Nordkvelde i Norsk kapitalforvaltning.

Publisert 5. juni 2015

Du kan også se alle nyheter her.