-
Ledelse

Vinner BIs pris for forskningskommunikasjon med etikk og filosofi

Filosof og førsteamanuensis Øyvind Kvalnes er tildelt BIs pris for fremragende forskningskommunikasjon 2015. Prisen består av et diplom og 150.000 kroner.

KUNNSKAP I BRUK: Forskningskommunikasjon 

Prisvinneren forsker, underviser og formidler kunnskap om etikk og filosofi som ressurs i arbeidslivet, - både for ledere og medarbeidere.

- Fagfeltet etikk og filosofi i organisasjoner er viktig for en handelshøyskole. Interessen for området har gjennom de siste årene økt markant som et resultat av større oppmerksomhet i media om uansvarlig og uetisk oppførsel fra ledere i både private og offentlige virksomheter, sa rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI da han overrakte prisen.

Stor formidlingsglede

Juryen skriver i sin begrunnelse at Øyvind Kvalnes utstråler stor formidlingsglede og er åpen for å prøve ut nye formidlingssjangere og kanaler i digitale og sosiale medier i tillegg til mer tradisjonelle former for formidling. Denne bredden gjør det mulig å nå ut til mange ulike målgrupper.

«Han har en særlig evne til å bruke eksempler som folk kjenner seg igjen som en inngang til å presentere forskningsbasert innsikt om dilemmaer vi står overfor. Vinneren bruker gjerne aktuelle hendelser i samfunnsdebatten til å løfte frem faget sitt», skriver juryen.

Øyvind Kvalnes er gjestekommentator i både Dagens Næringsliv og Kapital og når med det bredt ut til ledere i næringsliv og offentlige virksomheter. Han har utgitt flere bøker som henvender seg til ulike yrkesgrupper og til brede grupper av befolkningen.

Prisvinneren holder mellom 30 og 40 foredrag årlig for ulike målgrupper og trives godt i manesjen. Deltakerne får sjelden lov til å være passe mottakere. De blir ofte utfordret til å ta stilling til vanskelige praktiske dilemmaer.

Næring til friske diskusjoner

Gjennom sin forskningskommunikasjon, både muntlig og skriftlig i ulike kanaler, gir Kvalnes næring til friske og viktige diskusjoner på norske arbeidsplasser.

Juryen har lagt vekt på kandidatenes evne til å være i dialog med viktige interessenter utenfor akademia. Det kan gjøres på mange ulike måter i, for eksempel gjennom sosiale medier.

BI-forsker Øyvind Kvalnes bruker Twitter aktivt til å diskutere både fag og andre interesseområder.

Inviterer til dialog

Den skriveføre og skriveglade filosofen har sendt ut mer enn 34.000 (!) meldinger på Twitter, og har mer enn 6300 følgere. Det er det ikke så mange andre forskere som kan matche. Mange av meldingene inviterer til debatt og dialog.

Kvalnes bruker også Twitter til å teste ut tanker og ideer i pågående forskningsprosjekter og til å hente inn praktiske eksempler som kan belyse forskningstemaene. Kandidaten stiller seg dermed lagelig til for hogg og får ofte svar på tiltale.

Forskningskommunikasjon på film

Dette er en forsker som også har gått til «filmen». Du kan se videoforelesninger og formidlingsfilmer med prisvinneren både på YouTube og på BIs digitale formidlingsmagasin BI Business Review. Kandidaten prøver seg også som blogger, og eksperimenterer med å bruke podcast (lydopptak) i sin forskningskommunikasjon.

Prisvinneren har gjennom de siste årene publisert flere vitenskapelige artikler om sentrale temaer innenfor etikk for ledere i arbeidslivet. Vinneren har vist en forbilledlig evne til å løfte kunnskapen ut av de vitenskapelige tidsskriftene i en form som hjelper ledere til å ta bedre funderte beslutninger i vanskelige situasjoner.

Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon for 2015 tildeles filosof og førsteamanuensis Øyvind Kvalnes.

Om prisen

  • Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon består av et diplom og 150 000 kroner som skal brukes til å fremme og videreutvikle formidlingsaktiviteter. 
  • Prisen skal stimulere BIs faglige ansatte til å kommunisere vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger og til å delta i samfunnsdebatten med forskningsbasert innsikt.
  • Juryen for Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon for 2015 har bestått av: Departementsråd Elisabeth Berge i Olje- og energidepartementet, tidligere konsernsjef Terje Mjøs i Evry, redaktør Nina Kristiansen i forskning.no, leder Karl Söderman Reistad i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) og førsteamanuensis Jo Bech-Karlsen ved BI.
  • Juryen understreker at det i år var flere sterke og godt kvalifiserte kandidater til BIs pris for forskningskommunikasjon som alle kunne ha vinnet prisen.
  • Tidligere prisvinnere: Professor Torger Reve, professor Hilde C. Bjørnland , professor Jørgen Randers og professor Arne Jon Isachsen.

Publisert 8. juni 2015

Du kan også se alle nyheter her.