-
Ledelse

Ledere, dra ut!

Arbeidserfaring utenlands er undervurdert. Når blir det obligatorisk?, utfordrer Jan Ketil Arnulf ved BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Å være «etnosentrisk» betyr å se sin egen kultur som verdens naturlige tilstand. De som bor i utlandet er rare og har stort sett misforstått. Nordmenn er neppe mer etnosentriske enn andre. Men ikke noe mindre, heller. Det er antakelig dyrt for oss.

Folk i store land trenger ikke være så interessert i utlandet. For kinesere er utlandet av liten betydning fordi hver kineser bare kan eksportere til ca. 3 utlendinger. For hver nordmann derimot, finnes det ca. 7.000 kunder i utlandet. Dessuten kan hver av oss finne 7.000 utlendinger som kan noe vi ikke kan selv, eller som kan gjøre det billigere.

Utlandet overrasker

Derfor byr utlandet på flere overraskelser for nordmenn enn for mange andre. I årenes løp har jeg vist norske ledere omkring i Kina.

Etter to-tre døgn kommer den såkalte «Å-er-detsånn-det-er! »-opplevelsen. Dette er en plutselig befrielse fra egne hjemmelagde forestillinger om verden. For noen oppleves det godt. For andre er det forvirrende og smertefylt.

Alle bedrifter i hele verden har godt av å lære ledelse i utlandet. Riktig nok er bedrifter i høyt utviklede land (USA, Tysland, Japan osv. ) som regel bedre ledet enn bedrifter i mindre utviklede land. MEN - og det er interessant - multinasjonale bedrifter i disse landene er stort sett bedre ledet enn sine egne nasjonale konkurrenter.

"SJØMANNSSKOLE" FOR LEDERE

Tallene tyder på at alle bedrifter har godt av å bli utfordret i utlandet. Enkle gevinster er lette å forstå, slik som nye muligheter og nye ideer. Det er ikke fullt så lett å forstå verdien av å gjøre feil. Når du møter utlendinger kommer dine egne merkverdigheter til syne. Å jobbe i utlandet byr på en fabelaktig anledning til å dunke hodet i dine egne ukjente begrensninger.

Multinasjonale bedrifter er bedre ledet fordi de har lært seg å lære fra mange forskjellige opplevelser, og dette kommer ikke av seg selv. Forskning på karrierer tilsier at det er risikabelt å reise ut, fordi kolleger som vanker i gangene på hovedkvarteret har lettere for å bli forfremmet. Hjemvendte fra utenlandsoppdrag slutter ofte i bedriften og går et annet sted. 

Bedrifter som lykkes globalt stiller ofte som krav til sine ledere at de skal ha hatt minst ett utenlandsoppdrag bak seg. For et lite land som Norge burde en sånn «sjømannsskole» for ledere vært noe å tenke på. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i Dagsavisen 27. juli 2015 med overskriften "Dra ut!". 

 

Publisert 27. juli 2015

Du kan også se alle nyheter her.