-
Ledelse

Veien til suksess

Bård Kuvaas

Gjør som idrettsutøverne, tenk på arbeidsoppgavene - ikke resultatet, skriver Bård Kuvaas.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Den indre motiverte arkitekten blir oppslukt av å tegne et vakkert bygg, den indre motiverte ingeniøren av å oppføre det. Til tross for at det innebærer hardt arbeid, at noen planer må skrotes og andre endres vesentlig underveis i prosessen. Likevel preges arbeidet av gleden av å håndtere vanskelige utfordringer, det å lære noe nytt og det å skape noe.

Arkitekten og ingeniøren kan også i hovedsak være drevet av ytre eller instrumentelle motiver. Selv om de indre motivene var hoveddrivkraften kan konsekvensen av å tegne og oppføre det vakre bygget være at arkitekten og ingeniøren oppnår prestisje, forfremmelse og høyere lønn, altså potensielt ytre motiver.

Indre og ytre motivasjon - hånd i hånd?

Dette fører til at mange mener at indre og ytre motiver må gå hånd i hånd. Det er kanskje ikke så rart. Det virker jo logisk at det å ha flere grunner, eller både indre og ytre motiver til gjøre noe, skulle føre til mer motivasjon, større innsats og bedre resultater. 

Forskere ved Yale School of Management og Yale University har undersøkt balansen mellom ytre og indre motiver blant mer enn 10.000 kadetter fra ni kull ved West Point Academy, en meget prestisjetung militærutdannelse i USA.

På begynnelsen av førsteåret svarte kadettene på en spørreundersøkelse som avdekket hvorfor de ønsket å studere ved West Point. Indre motiver for å studere ved West Point ble målt ved hjelp av påstander som omhandlet et sterkt ønske om å bli offiser og det å utvikle seg selv. Påstander for å fange opp ytre motiver omhandlet utdanningens prestisje og det å få en god og godt betalt jobb etter utdannelsen.

Økt sannsynligheten for opprykk

Etter å ha kontrollert for alder, kjønn, etnisitet, karakterer fra videregående skåle, intelligens, religiøs tilknytning, foreldres inntekt, hvilket år de begynte å studere og andre motiver for å studere ved West Point, var funnene klare.

Jo mer indre motivert for å søke seg til West Point, dess større sannsynlighet for å bli betraktet for tidlig opprykk under utdannelsen, for å få jobb som offiser etter utdannelsen og for fortsatt å jobbe i militæret mellom fire og 14 år etterpå.

Jo mer ytre motivert for å søke seg til West Point, dess mindre sannsynlighet for å bli betraktet for tidlig opprykk under utdannelsen, for å få jobb som offiser etter utdannelsen og for fortsatt å jobbe i militæret. Den positive effekten av indre motiver og den negative effekten av ytre motiver ser altså ut til å vare over lang tid.

Vinner med indre motivasjon

I tillegg fant forskerne at den positive effekten av indre motiver ble redusert for høye nivåer av ytre motiver. Det å være både indre og ytre motivert var dermed ikke bra for det å ha en suksessfull karriere. Den beste kombinasjon var så høye indre motiver som mulig og så lave ytre motiver som mulig. Tilsvarende funn er gjort i eksperimentelle studier, men ikke i det «virkelige liv» hvor man tester karrieresuksess over lengre tid. 

Det som gjør at mange har tendens til å tro at blandede motiver, altså både ytre og indre, er bedre enn indre motiver alene, er nok det at indre motivasjon for å gjøre noe fører til at man blir god til å gjøre det man gjør. Det betyr at indre motivasjon ofte fører til suksess, som igjen har instrumentelle konsekvenser i form av en raskere karriereutvikling og bedre lønnsbetingelser.

Du får det morsommere

Det er veldig sjeldent at noen blir virkelig god til noe man ikke liker å gjøre. Hvis du jobber hardt i dag for å oppnå prestisje og suksess er det derfor større sannsynlighet for å nå målet ditt om du glemmer målet og konsentrerer deg om arbeidsoppgavene dine, akkurat som gode idrettsutøvere sier.

Dessuten vil du ha det mer morsomt på veien mot suksess, uansett om du oppnår det eller ikke.

Referanse:

Amy Wrzesniewski med flere: Multiple types of motives don't multiply the motivation of West Point cadets. PNAS, 2014, vol. 111, no. 30.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 6. juli 2015 med overskriften "Veien til suksess".

Publisert 29. juli 2015

Du kan også se alle nyheter her.