-
Samfunn

Arbeiderpartiet imponerer på Facebook

Cecilie Staude

Arbeiderpartiet er størst av partiene både på Facebook og Twitter og partiet imponerer med dialog på Facebook, men stiller flere utropstegn enn spørsmålstegn.

Høyskolelektor Cecilie Staude tar pulsen på de politiske partiene og partiledelsenes bruk av sosiale medier under kommunevalgkampen 2015. Partiene som BIs høyskolelektor analyserer er Arbeiderpartiet (AP), Kristelig Folkeparti (KrF),  Fremskrittspartiet (FrP, Venstre (V), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Høyre (H) og Miljøpartiet de grønne (MDG).

Arbeiderpartiet er størst av partiene både på Facebook og Twitter og partiet imponerer fortsatt særlig på dialog på Facebook. Partiet ligger også helt i front når det gjelder bruk av videoer og skal ha honnør for grepet med å lage snutter der sentrale Ap-politikere  tegner og forteller om partiets løsninger i viktige saker, selv om videoene noen ganger blir i overkant belærende.

Arbeiderpartiet har også en egen Snapchatkonto. Det er sprekt med tanke på å nå de helt unge. Gahr Støres første Snapchat-melding var en selfie-video, men Facebook derimot  bruker han på en måte som mange har mye å lære av. Det er om lag 125 000 som følger partilederen for AP på Facebook, det er litt flere enn statsminister Solberg, og det er omtrent på nivå med VGs papirutgave på hverdager.  Dette gir partilederen en flott mulighet til å sette agenda på egen kanal, en mulighet han bruker godt. Støre er imidlertid dårligere på å invitere folk til å komme med sine synspunkt. I en gjennomgang av statusene fra i år finner vi en rekke utropstegn, men knapt noen spørsmålstegn! Noe av samme tendens ser vi på Twitter – der frekvensen er lav og mange av tweetsene har lite brodd...

Cecilie Staude analyserer følgende partier utover i valgkampen:

  • Fremskrittspartiet (FrP) -                   31.08.15
  • Kristelig Folkeparti (KrF)  -                 01.09.15
  • Venstre (V) -                                       02.09.15
  • Senterpartiet (SP) -                            03.09.15
  • Sosialistisk Venstreparti (SV) -           04.09.15
  • Høyre (H) -                                           06.09.15
  • Miljøpartiet de grønne (MDG) -        07.09.15

Publisert 28. august 2015

Du kan også se alle nyheter her.