-
Næringsliv

Bekvemmelighet i business

Petter Gottschalk

Yara-korrupsjonen kan forklares med bekvemmelighet, skriver Petter Gottschalk. Hvordan kan vi redusere omfanget av økonomisk kriminalitet?

KOMMENTAR: Petter Gottschalk om ledelse og økonomisk kriminalitet

Bekvemmelighetsteori («convenience theory») dreier seg om at det kan være en bekvem løsning på et problem eller en utfordring å begå økonomisk kriminalitet.

Økonomisk kriminalitet er en handling som kan være tilgjengelig, anvendelig, beleilig og behagelig for en person eller organisasjon. For eksempel kan korrupsjon være en bekvem løsning når en norsk virksomhet har problemer med å etablere seg i et annet land eller ønsker å oppnå en stor kontrakt.

Ved personlige økonomiske problemer eller ved personlig grådighet kan underslag, bedrageri eller svindel være bekvemme løsninger for å dekke personlige behov.

Sparer tid og anstrengelser

Bekvemmelighet er den forventede besparelse i tid og anstrengelse knyttet til løsningen av et problem. Bekvemmelighet relaterer seg til tid og anstrengelse som er nødvendig for å fullføre en oppgave. Bekvemmelighet adresserer innsatsen før, under og etter en transaksjon.

Økonomisk kriminalitet som bekvemmelig løsning innebærer at andre løsninger, som for eksempel legale handlinger, medfører langt større anstrengelser. Kanskje er alternative lovlige handlinger ikke tilgjengelige eller identifiserbare. Ved fare for konkurs kan skatteunndragelse og momssvindel være de eneste realistiske og kjente handlingsalternativene for å unngå at virksomheten går overende.

Kostnaden ved bekvemmelighet

Bekvemmelighet representerer den begrensede anstrengelsen som er nødvendig for å fullføre en illegal handling. Ved bruk av en bekvemmelig løsning kan man spare ressurser og frustrasjon. Hvitsnippkriminelle finner det bekvemt å utnytte sine privilegerte og betrodde stillinger til å begå økonomisk kriminalitet.

Bekvemmelighet har en kostnad, som for eksempel oppdagelsesrisiko og mulig straff. Ved å velge en bekvemmelig løsning på et problem eller en utfordring i nåtid, påfører man seg selv en mulig kostnad i fremtiden. Kostnaden ved kriminalitet er muligheten for å bli avslørt, tiltalt og dømt.

Kostnaden er også muligheten for at man mister jobben, at familien går i oppløsning, og at man mister posisjon og nettverk i samfunnet. Jo mer man reduserer kostnaden i nåtid, jo større kan kostnaden bli i fremtiden.

Tre dimensjoner hvitsnippkriminalitet

Bekvemmelighetsteorien består av tre dimensjoner for hvitsnippkriminalitet.

  • Den første dimensjonen gjelder det økonomiske aspektet. Kriminalitet blir begått for å oppnå en urettmessig gevinst. 
  • Den andre dimensjonen gjelder det organisatoriske aspektet. Kriminalitet blir begått i tilknytning til individets profesjon og posisjon, der den lett lar seg skjule. 
  • Den tredje og siste dimensjonen gjelder individets adferd. Kriminalitet blir begått fordi individet kan akseptere egne handlinger. 


Ifølge bekvemmelighetsteorien er det den mulige fremtidige kostnaden som kan redusere omfanget av hvitsnippkriminalitet. Dersom avsløring blir mer sannsynlig, og konsekvensen for den kriminelle blir større, vil omfanget av økonomisk kriminalitet - som for eksempel korrupsjon - bli mindre.

Etiske retningslinjer og såkalt compliance viser seg å være fasade («window dressing») til liten nytte. Det er behov for at den subjektive oppdagelsessannsynligheten - altså troen på at man blir tatt - går kraftig opp.

Ansettelse av detektiver i private og offentlige virksomheter kan være en begynnelse her. Detektiver utdannes ikke bare i politiet. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 27. juli 2015 med overskriften "Bekvemmelighetsteori".

 

Publisert 3. august 2015

Du kan også se alle nyheter her.