-
Samfunn

KrF dårlig på dialog i sosiale medier

Cecilie Staude

Kristelig Folkeparti har blitt bedre på å kommunisere visuelt med bilder, men partiet scorer fortsatt lavt på dialog i sosiale medier, sier Cecilie Staude.

Høyskolelektor Cecilie Staude tar pulsen på de politiske partiene og partiledelsenes bruk av sosiale medier under kommunevalgkampen 2015. Partiene som BIs høyskolelektor analyserer er Arbeiderpartiet (AP), Kristelig Folkeparti (KrF),  Fremskrittspartiet (FrP, Venstre (V), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Høyre (H) og Miljøpartiet de grønne (MDG).

Ujevn bruk av sosiale medier

KrFs bruk av sosiale medier er fortsatt noe ujevn – men med en del gode elementer. Partiet har blitt bedre på å kommunisere visuelt gjennom bilder, med tilhørende små tekster, som tidvis har spennende og bra kvaliteter i seg. Men partiet scorer fortsatt lavt på samtale. Det tas få initiativ for å involvere, og de få initiativene som tas, følges dårlig opp. Skal partiet på noe ut av sin sosiale medie-bruk må det selv gå inn for det med langt større iver enn det vi ser i dag. 

Partilederen mer privat

Det står bedre til med Knut Arild Hareide. Partilederen virket i flere år famlende – men fra å være en ren enveispolitiker  involverer og samtaler han i dag med folk og formidler ting med personlighet.Tidvis legger han også ut noen private glimt av kona si, datter, eller av mamma og pappa er på besøk, til glede for mange som liker å få et innblikk i Knut Arild som helt menneske, ikke bare politiker.

Twitter inngår imidlertid ikke i den daglige kommunikasjons-messige verktøykassa hos Knut Arild. Frekvensen har riktignok tatt seg opp siden forrige valg, men fortsatt mangler det kontinuitet – noe vi også ser på partiets konto. Det gjøres noen brukbare tilløp av og til, men det blir som regel bare med tilløpene.

Cecilie Staude analyserer følgende partier utover i valgkampen:


   Arbeiderpartiet (Ap) -                         30.08.15
   Fremskrittspartiet (FrP) -                   31.08.15
   Kristelig Folkeparti (KrF)  -                 01.09.15
   Venstre (V) -                                       02.09.15
   Senterpartiet (SP) -                            03.09.15
   Sosialistisk Venstreparti (SV) -           04.09.15
   Høyre (H) -                                          06.09.15
   Miljøpartiet de grønne (MDG) -          07.09.15
   Rødt -                                                  08.09.15

 

Publisert 31. august 2015

Du kan også se alle nyheter her.