-
Ledelse

Kunsten å holde foredrag

Troverdighet og godt innhold er ikke alltid nok. Du må også vinne folks hjerter.

Det er valgkamp i alle kanaler. Politikerne reiser land og strand rundt og holder foredrag i bøtter og spann. Det er mye vi kan lære av de beste i klassen på tvers av partigrensene.

Mye av det vi gjør på jobben, handler nettopp om å vinne fram med et muntlig budskap. Det gjelder også for deg som er student.

Kunsten å tale for å overbevise andre, er en klassisk ferdighet som bærer merkelappen retorikk. Den gir deg mulighet til å spille på tre faktorer: din troverdighet (ethos), sakens innhold (logos) og publikums følelser (pathos).

Dessverre er det ikke alltid nok med troverdighet og godt innhold. Du må også snakke til folks hjerter. Da må du tørre å by på deg selv og vise ditt engasjement. Her er det vel verdt å la seg inspirere av de mest taleføre politikerne.

Hva kan vi lære av de beste talerne, både politikere og andre dyktige foredragsholdere?

14 råd for å begeistre

Her er en sjekkliste med 14 praktiske råd du kan bruke når du skal holde et foredrag som begeistrer:

 • 1. Vær deg selv! Spill på dine egne sterke sider. Ikke forsøk å etterligne andre. Da taper du lett din troverdighet. 
 • 2. Bestem deg for hva du ønsker å oppnå. Hva vil du at foredraget skal føre til
 • 3. Konsentrer deg om et eller noen få hovedbudskap. 
 • 4. Fortell hva du skal snakke om, fortell det, og oppsummer poengene du vil folk skal ta med seg hjem. 
 • 5. Et foredrag er ikke avhengig av presentasjonsverktøy. Prøv deg gjerne uten. En god historie godt fortalt trumfer PowerPoint!
 • 6. Tenk på publikums følelser. Hva er publikum interessert i, og hva er de opptatt av? Hvordan kan du presentere budskapet slik at de kjenner seg igjen i det. 
 • 7. Du kan nesten ikke øve nok før du skal holde foredraget! Øv foran andre, gjerne noen som kan representere publikummet du skal snakke til. Sørg for å få ærlige, konstruktive tilbakemeldinger. 
 • 8. Fang publikums oppmerksomhet fra første øyeblikk når du er i manesjen. 
 • 9. Vis at du vet hvem du snakker til. Der er de beste politikerne virkelig gode.
 • 10. Presenter deg selv, både profesjonelt og personlig. 
 • 11. Bryt isen! Engasjer publikum.
 • 12. Krydre foredraget med små, personlige historier. 
 • 13. Bruk gjerne fysiske gjenstander for å illustrere poenget ditt. 
 • 14. Tenk på en sterk avslutning med en oppfordring til handling. 

Referanser:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar om arbeidsliv i Dagsavisen 24. august 2015. 

Artikkelen er basert på "Kunsten å holde foredrag", bokkapittel i

Farbrot, Audun (2013): Forskningskommunikasjon. Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere". 

Publisert 24. august 2015

Du kan også se alle nyheter her.