-
Ledelse

Styringsproblemer i statlig eierskap

Det kan oppstå styringsproblemer i statlig og kommunalt eide selskaper som følge av sviktende informasjon og eierkontroll, interessekonflikter.

Fra BIs Styrekonferanse 2015

Offentlig eierskap er big business. Slik innleder professor Rune Sørensen sitt innlegg på BIs styrekonferanse 2015.

  • Omtrent en tredjedel av all norsk egenkapital er eid av stat og kommune
  • Staten er dominerende eier på Oslo Børs (37% av verdiene i 2014)
  • Stat og kommune har organisert tradisjonell forvaltning som selskaper, blant annet innenfor infrastruktur ("public utilities") velferdstjenester

Under foredraget (som vises i sin helhet her) peker Rune Sørensen på styringsproblemer som kan oppstå i statlig og kommunalt eide selskaper som følge av sviktende informasjon og eierkontroll, interessekonflikter, samt at staten både er overordnet styringsorgan og selskapseier. Innlegget presenterer resultater fra en omfattende intervjuundersøkelse blant daglige ledere og styremedlemmer.

Lær av erfarne styremedlemmet, eiere og ledere
På BIs Styrekonferanse kan du lære om god eierstyring av erfarne styremedlemmer, eiere og ledere. Konferansen presenterer aktuell styreforskning koblet med gode cases fra næringslivet og er en attraktiv og relevant møteplass for alle som er opptatt av godt styrearbeid. BI Business Review publiserer foredragene fra BIs egne forskere som deltok på konferansen.

Publisert 28. september 2015

Du kan også se alle nyheter her.