-
Samfunn

SV og Lysbakken gir verdifull dialog

Cecilie Staude

SV og Audun Lysbakken er gode på toveiskommunikasjon på Twitter, men har større utfordringer i å nå de unge velgerne, sier Cecilie Staude.

Høyskolelektor Cecilie Staude tar pulsen på de politiske partiene og partiledelsenes bruk av sosiale medier under kommunevalgkampen 2015. Partiene som BIs høyskolelektor analyserer er Arbeiderpartiet (AP), Kristelig Folkeparti (KrF),  Fremskrittspartiet (FrP, Venstre (V), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Høyre (H) og Miljøpartiet de grønne (MDG).

God toveiskommunikasjon

Ved forrige valg lå SVs bruk av sosiale medier over gjennomsnittet blant politikere og partier. Situasjonen i dag er den samme - partiet er bra på toveiskommunikasjon! Samme tendens ser vi hos Audun Lysbakken der vi ser at både Facebook, Twitter og også blogg åpenbart er blitt en naturlig del av kommunikasjons-hverdagen til partilederen.

Auduns politiske budskap står i sentrum for det meste av det innholdet han legger ut. Han er nyansert, velformulert og åpner mer for debatt enn det vi ser hos andre partiledere.  Han er også blant de få som faktisk deltar i politiske diskusjoner på Twitter. Også partiet har hatt en kraftig vekst på partiets Twitterkonto siden forrige valg. En årsak er nok at partiet er mye lettere å komme i kontakt med samtidig som Twitterfeeden er dialog-preget, og partiet tilfører samtalene poeng som er verdifulle.

Nå de unge

På Instagram blir det mye plakat-kommunikasjon. SV kan likevel få litt ros for at det har litt flere unge mennesker som motiver. Men bildespråket er svakt. Skal partiet klare å innhente det tapte når det gjelder de yngre velgerne, må SV komme sterkere på banen der unge er representert, samt bli bedre til å kommunisere saker som de unge er opptatt av.

Cecilie Staude analyserer følgende partier utover i valgkampen:

   Arbeiderpartiet (Ap) -                         30.08.15
   Fremskrittspartiet (FrP) -                   31.08.15
   Kristelig Folkeparti (KrF)  -                 01.09.15
   Venstre (V) -                                       02.09.15
   Senterpartiet (SP) -                            03.09.15
   Sosialistisk Venstreparti (SV) -           04.09.15
   Høyre (H) -                                          06.09.15
   Miljøpartiet de grønne (MDG) -          07.09.15
   Rødt -                                                  08.09.15

 

Publisert 3. september 2015

Du kan også se alle nyheter her.