-
Samfunn

Trine Skei Grande er Twitterdronningen på Stortinget

Cecilie Staude

På Twitter balanserer Venstre politisk substans med humor, positivitet og imøtekommenhet. På Facebook er partiet mer på det jevne, sier Cecilie Staude.

Høyskolelektor Cecilie Staude tar pulsen på de politiske partiene og partiledelsenes bruk av sosiale medier under kommunevalgkampen 2015. Partiene som BIs høyskolelektor analyserer er Arbeiderpartiet (AP), Kristelig Folkeparti (KrF),  Fremskrittspartiet (FrP, Venstre (V), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Høyre (H) og Miljøpartiet de grønne (MDG).

Ros til Trine Skei Grande

Venstre har i flere år utmerket seg som det partiet som bruker sosiale medier på bra måte fordi partiet snakker mer MED enn TIL velgerne. Særlig på Twitter der de ofte balanserer politisk substans med humor, positivitet og imøtekommenhet. Skei Grande fortjener fortsatt litt ros.  Ved forrige valg ble hun titulert som Twitterdronninga blant politikerne på Stortinget – fordi hun  blant annet responderer på alle henvendelser hun får. Og nettopp fordi både hun og partiet responderer, og bidrar fint i samtaler, er særlig twitterkontoene interessante å følge for den som er interessert i politikken til Venstre.

Venstre må mobilisere

På Facebook er det mer på det jevne og Trines aktivitet her har vært sporadisk. Før sommerferien gikk det uker mellom hver statusoppdatering. Nå er aktiviteten økende -  også på partiets side.  I disse dager er det mye video - det er bra da video ofte engasjerer mer enn det rent tekstbaserte. Partiet er også blitt bedre til å engasjere med egne saker, i stedet for å referere til hva partilederen gjør hver dag eller hva som står om partiet i Dagbladet? Dette er jo også særs viktig da Venstre er i en posisjon der de må mobilisere.

Cecilie Staude analyserer følgende partier utover i valgkampen:

   Arbeiderpartiet (Ap) -                         30.08.15
   Fremskrittspartiet (FrP) -                   31.08.15
   Kristelig Folkeparti (KrF)  -                 01.09.15
   Venstre (V) -                                       02.09.15
   Senterpartiet (SP) -                            03.09.15
   Sosialistisk Venstreparti (SV) -           04.09.15
   Høyre (H) -                                          06.09.15
   Miljøpartiet de grønne (MDG) -          07.09.15
   Rødt -                                                  08.09.15

 

 

 

 

Publisert 1. september 2015

Du kan også se alle nyheter her.