-
Ledelse

Eierstyring i familiebedrifter

Øyvind Bøhren

Hva kjennetegner familiebedrifter der familiedeltakelsen er sterk? Når velger familien å være passiv og heller overlate styre og ledelse til eksterne?

Fra BIs styrekonferanse 2015

Når er familiemedlemmer aktiv kontra passiv i eierstyringen? Professor Øyvind Bøhren fra Handelshøyskolen BI svarer på disse spørsmålene med utgangspunkt i tydelige mønstre fra en ny studie av 42.000 norske familiebedrifter gjennom tolv år.

Under foredraget tar han for seg fire hovedtemaer:

  1. Familiebedriften: Betydning i norsk økonomi
  2. Eierstyring: Familiebedriftens potensial
  3. Familiens aktivitet i eierstyringen: De fire rollene
  4. Insentivene: Hva skaper aktiv familie?

Lær av erfarne styremedlemmet, eiere og ledere
På BIs Styrekonferanse kan du lære om god eierstyring av erfarne styremedlemmer, eiere og ledere. Konferansen presenterer aktuell styreforskning koblet med gode cases fra næringslivet og er en attraktiv og relevant møteplass for alle som er opptatt av godt styrearbeid. BI Business Review publiserer foredragene fra BIs egne forskere som deltok på konferansen.

Publisert 8. oktober 2015

Du kan også se alle nyheter her.