-
Samfunn

Fem grunner til å endre bilavgiftene

Jon Erik Svendsen

Volkswagen-skandalen gir ikke grunn til å utsette endringen av bilavgiftene i mer klimavennlig retning. Tvert om, skriver Jon Erik Svendsen.

DEBATT: Jon Erik Svendsen om bilavgifter

Etter sterke signaler fra regjeringen har hele bilbransjen gjennom 2015 innstilt seg på at bilavgiftene skulle endres slik at biler med mye utslipp skal straffes tyngre med avgifter, og de med lite utslipp mindre.

Regjeringen har vært opptatt av å skape forutsigbarhet, mens Venstre har stått på for å favorisere hybridbiler.

Mister hodet på Løvebakken

Rett før fremleggingen av statsbudsjettet kommer så nyheten om at VW har jukset med målingene av utslipp. Denne ene nyheten får alle på Løvebakken til å miste hodet. De som hadde forhandlet med regjeringen, Hans Olav Syversen (KrF) og Terje Breivik (V) gikk raskt ut, og sa at dette kunne føre til utsettelse av det nye avgiftssystemet.

Glemt var hybridbiler og løsninger som uansett ville ta oss i riktig retning. De lenge lovede endringene kom ikke og man smører i stedet til med generell økning på 2,5% på alle engangsavgiftene, også for miljøbilene.

Hva oppnås med det i budsjettet? Ingenting, uten å sende feil signaler om at miljøbiler blir dyrere og diesel fortsatt er greit fremover.

Politisk snuoperasjon

Venstre var med å utløse det, og har mistet hele sin miljømessige troverdighet. Regjeringen fremstår som uforutsigbar.

Resultatet av den politiske snuoperasjonen er et signal om at vi ikke bør kjøpe hybridbiler nå. De som kjøper hybrid nå, vil få større verditap enn andre bilkjøpere, fordi bilene skal bli billigere de neste årene. Når nybilprisene settes ned over to-tre år, så vil det presse bruktbilprisene tilsvarende.

I tillegg til normal halvering av bilverdi i løpet av fire-fem år vil en så få ekstra verdinedgang samtidig som en skal ta risikoen ved å være prøvekanin på ny teknologi som kanskje trenger flere verkstedsbesøk.

Da er det tryggere å kjøre litt mer med diesel til vi vet hvordan det blir. Derfor bør fordelene for hybridbilene komme raskt og ikke over tid.

Fem grunner til mer klimavennlige avgifter

Her er fem grunner til at vi bør endre bilavgiftene i mer klimavennlig retning:

  • 1. Forutsigbarhet: Bilbransjen (og folket) har fått sterke signaler i et år og er klare for endringen. 
  • 2. Miljøforbedring: Det tar mange år å skifte ut bilparken. Dersom en ønsker effekt, så må en begynne nå. 
  • 3. Miljøregnskapet: Det er en god idé å få glede av reduserte utslipp her hjemme i stedet for å måtte kjøpe kvoter ute. 
  • 4. Rask innfasing for miljøbilene er mulig nå: Den store introduksjonen av hybridbiler foregår nå. Det er viktig at prisnivået er mest mulig riktig fra begynnelsen. Om signalet er at det skal bli billigere senere, så utsetter folk å kjøpe miljøbilene for å ikke lide store verditap. Gradvis innfasing av avgifter er viktigere for introduserte modeller enn nye. 
  • 5. Volkswagen-skandalen gjør endringen bedre: Det skaper økt trykk mot alle fabrikanter på at de vil bli fulgt opp og straffet om de jukser. Utslippstallene vil bli mer pålitelige enn de noen gang har vært. 

Bilimportørene bør fra 1.1.2016 pålegges å stå ansvarlig og garantere for utslippstallene og den avgift som skal betales. De bør gis ansvar for etterbetaling om det fremkommer feil verdier. De vil da snu seg mot produsentene og det vil dressere bransjen. Dette vil også virke enda bedre om avgiftene da er rettet mot utslipp.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 19. oktober 2015 med overskriften «God grunn til å endre bilavgiftene».

 

Publisert 20. oktober 2015

Du kan også se alle nyheter her.