-
Samfunn

Individuelle handlinger - kollektive løsninger

Per Espen Stoknes

- Vi må styrke måten vi kommuniserer om klima på, slik at vi får lyst til å handle og dele. Kommunikasjonen må bli mer lystbetont, sier Per Espen Stoknes.

Klimakommunikasjon 2015

Det er mange grunner til at informasjonskampanjer er utilstrekkelige for å engasjere folk i klima. For å unngå dissonans og opprettholde en klimavennlig holdning, er det viktig at så mange daglige handlinger er konsistente med klima-kunnskapen, uten at det skal koste noe særlig ekstra innsats.

Mange valg som forbrukere gjør har store og langvarige konsekvenser for energi-forbruk og dermed utslipp. Dette gjelder særlig ift innkjøp av hus, bil, husholdningsapparater, klær og matvarer, spesielt kjøtt. Kan vi legge valgsituasjoner til rette for folk slik at det blir enkelt å handle rett? Dette kalles gjerne nudging, også kalt dulting på norsk.

Per Espen Stoknes fokuserer i sitt foredrag på:

  • Hvem har ansvaret for å løse klimaproblemet?
  • Hva skal til for at individer handler langsiktig i hverdagen?

Publisert 26. oktober 2015

Du kan også se alle nyheter her.