-
Næringsliv

Slipp reiselivet fri

Regjeringen arbeider med ny stortingsmelding om reiselivet. - Gi reiselivet selvstendig ansvar og løft, foreslår Georg Kamfjord.

DEBATT: Georg Kamfjord om reiseliv

Reiselivet ble innlemmet i Innovasjon Norge i 2003 uten at det ble gjort noen særlige forberedelser. Norge sto plutselig uten et selvstendig nasjonalt reiselivsorgan.

Det kom som en overraskelse både for norske og utenlandske næringsaktører og turoperatører.

De fleste slo seg til ro med at reiselivsavdelingen i Innovasjon Norge fungerte godt som et felles organ for norsk reiseliv. Frem til 2014 etablerte Innovasjon Norge og Visit Norway et markedsapparat det sto respekt av. Nyorganiseringen fra 2003 rommet også en stor mulighet.

Det kunne arbeides med analyse, utvikling og markedsføring under en samlet ledelse. Virkemiddelapparatets mange ordninger hadde i prinsippet mulighet til å bli benyttet mot felles mål.


Høsten 2014 ble Innovasjon Norge omorganisert igjen. Reiselivsavdelingen ble skyllet ut med badevannet. Tilbake står vi med en hybrid av et nasjonalt reiselivsorgan. Alle de verste spådommene ved nyordningen fra 2003 har nå blitt virkelighet.

Tre grunner til å slippe reiselivet fri

Her er tre grunner gir til at Norge trenger en selvstendig nasjonal reiselivsorganisasjon: 

  • 1. Reiselivsavdelingen i Innovasjon Norge er blitt vingeklippet og stykket opp. Synergier mellom analyse, utvikling og markedsføring er blitt et spørsmål om ulike avdelingslederes gode vilje. Reiseliv er ikke representert i ledergruppen, som ikke lenger har reiselivskompetanse. Det betyr at vårt nasjonale reiselivsorgan er pakket ned i Innovasjon Norge uten reiselivskompetanse eller synlighet på ledernivå. 
  • 2. Reiseliv er en fremtidig vekstnæring for Norge - en næring som tar hele landet i bruk. Potensialet er stort, veksten er god og det behøves målrettet kraft fra alle aktører - næringsaktører og offentlige organ på alle nivå. Det må finnes en synlig vilje til å utvikle reiseliv - ikke en utvendig betraktning om at en næring er en næring, og en merkevare en merkevare. 
  • 3. Bedre samarbeid. Vi må legge bedre til rette for at de store «børsaktørene» og de mange små opplevelsesleverandørene sammen utvikler og markedsfører det utrolige produktet vi har. 

Da vil reiseliv kunne spille en enda viktigere rolle for norsk næringsliv. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 2. oktober 2015 med overskriften ""Innovasjon Norge må frigi reiselivet".

 

Publisert 15. oktober 2015

Du kan også se alle nyheter her.