-
Ledelse

Morgendagens medarbeidere - hvor forskjellige er de?

Bård Kuvaas

Kanskje de såkalte millennials, morgendagens medarbeidere, kan bidra til at vi får bedre og mer produktive arbeidsgivere, håper Bård Kuvaas.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Mange konsulenter, journalister, HR-ledere og lederguruer hevder at det er store og meningsfulle forskjeller mellom medarbeidere fra ulike generasjoner.

Som en illustrasjon på interessen om slike forskjeller ga et Google-søk på «generation differences in the workplace» over 66 millioner treff.

Spesielt stor interesse har det vært rundt spørsmålet om hvordan å tiltrekke seg, lede og beholde morgendagens medarbeidere, såkalte millennials - de som er født på 80-tallet eller senere.

Myter om "millenials"

De som tilhører denne generasjonen, antas å ha flere særtrekk: de er sosiale, men kyniske og med narsissistiske trekk; de er mindre lojale overfor arbeidsgiver og synes det er greit å skifte arbeidsgiver en gang i året; det skal mer til for å gjøre de tilfredse med jobben, for eksempel stiller de større krav til karriere- og utviklingsmuligheter, fleksibilitet, sjefer som bryr seg og tilbakemelding på jobben de gjør, oftere enn én gang i året - for å nevne noe.

Hvis dette er riktige beskrivelser av millennials, skulle vi vente at de er mindre lojale, mindre tilfredse med jobben og at de tenker mer på å slutte i jobben (turnoverintensjon) enn medarbeidere tilhørende andre generasjoner - og at dette er forskjeller som ikke kan forklares av alder eller ansiennitet.

Små forskjeller mellom generasjoner

En statistisk oversiktsstudie av 20 enkeltstudier og tilsammen nesten 20.000 respondenter viser at man kan finne slike forskjeller mellom ulike generasjoner. Forskjellene er derimot veldig små, de er ikke systematiske eller gjennomgående, og de kan bedre forklares av variasjoner i alder og ansiennitet enn av generasjonstilhørighet.

Forskerne bak studien konkluderer: «The pattern of results indicates that the relationships between generational membership and work-related outcomes are moderate to small, essentially zero in many cases.» En undersøkelse om jobbverdier jeg har kommentert tidligere (i Dagens Næringsliv 18. januar, 2011) kom til samme konklusjon.

Kan gjøre arbeidsgivere bedre

Toppsjefen i Accenture, Pierre Nanterme, sa til Washington Post nylig at en av grunnene til at selskapet har sluttet med årlige prestasjonssamtaler og rangering av medarbeiderne, var at den nye generasjonen medarbeidere ikke finner seg i slike systemer for prestasjonsledelse.

Han unnlot å kommentere at slike systemer ikke har ført til hverken økt motivasjon, læring eller prestasjoner fra medarbeidere fra andre generasjoner. Hvilke medarbeidere ønsker seg ikke karriere- og utviklingsmuligheter, fleksibilitet, sjefer som bryr seg og tilbakemelding på jobben de gjør, oftere enn én gang i året?

Dersom millennials derimot har bidratt til at giganter som Accenture og andre selskaper blir bedre og mer produktive arbeidsgivere, skylder vi som tilhører andre generasjoner, dem en stor takk.

Så får vi heller leve med at de går i rare klær, hører på merkelig musikk og er mer opptatt av sosiale medier enn det vi andre er.

Referanser:

Costanza, D. P., Badger, J. M., Fraser, R. L., Severt, J. B., & Gade, P. A. Generational differences in work-related attitudes: A meta-analysis. Journal of Business and Psychology, 2012, 27(4): 375-394. 

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 28. september 2015 med overskriften "Morgendagens medarbeidere". 

 

Publisert 1. oktober 2015

Du kan også se alle nyheter her.