-
Ledelse

Seks digitale krav til ledere

Linda Lai

Digital kompetanse er nødvendig hos dagens ledere. Her er seks minimumskrav, foreslår professor Linda Lai.

KOMMENTAR: Linda Lai om ledelse

Med jevne mellomrom kan vi lese at ledere og styremedlemmer flest ikke har nok digital kompetanse. De blir bremser fremfor pådrivere til god utnyttelse av moderne teknologi. Men hvilken digital kompetanse er relevant for ledere?

Det er lett å bli matt av fagsjargong og jungelen av begreper og forkortelser når vi hører på råd fra teknologieksperter. Det er ikke rart at ledere kan bli fristet til å delegere bort ansvaret for å bygge digital kompetanse fremfor å ta styringen selv.

Skillet mellom å lede et «teknologiselskap» og en annet type selskap, er snart borte. Alle virksomheter, både private bedrifter og offentlige tjenesteytere, er i ferd med å bli teknologiselskaper.

Digital teknologi er bakt inn i de fleste tjenester kunder og brukere får, enten det er fra banker, aviser, skattemyndigheter, bilverksted, transportselskaper eller helsevesen. Prosesser og oppgaver er «digitalisert», og teknologien er ofte integrert på en måte som gjør den nesten usynlig. Vi tar den for gitt.

Ledere må sette seg i førersetet

«Digitalisering» høres kanskje ikke så spennende ut. Det assosieres ofte med effektivisering og rasjonalisering av eksisterende prosesser. Men digital teknologi byr også på store muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. Her bør ledere sette seg selv i førersetet hvis de tar lederrollen på alvor. I motsatt fall risikerer de å gå glipp av viktige muligheter til å forbedre måloppnåelse og verdiskaping.

Kjernen i innovasjon basert på digital teknologi, er å utvikle nye og bedre tjenester og nye og bedre arbeidsprosesser som gir kunder eller brukere en klar merverdi. Dette krever ikke bare kompetanse om markeder og kunder, men om hvilke muligheter digital teknologi gir både i dag og i fremtiden. Digital teknologi byr på et hav av muligheter for forretningsutvikling samt bedre ressursutnyttelse og verdiskaping.

Må beherske digitale medier

Ledere trenger også kompetanse i hvordan de kan bruke digital teknologi i rollen som leder. Stadig mer kommunikasjon, både innad i en organisasjon og utad, skjer gjennom digitale medier som epost, interne og eksterne nettsider, blogger og sosiale medier.

Ledere må kunne hente inn og bruke informasjon fra digitale kilder. De må også kommunisere hensiktsmessig og profesjonelt i ulike kanaler.

Pådrivere og rollemodeller

Ledere bør være pådrivere og rollemodeller i å bruke sosiale medier aktivt til å bygge et godt omdømme for virksomheten.

Politiet i Oslo og Follo bruker Twitter til å informere publikum, ofte med en humoristisk tone. Ledere bør også kunne bruke sosiale medier til innovasjon og utvikling. Q-meierienes leder Bent Myrdahl bruker Twitter og Facebook til åpen innovasjon. Leder for Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, er kjent for sin aktive bruk av sosiale medier for å involvere og skape dialog. Ferd-eier Johan H. Andresen og ny rektor for Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, er blant de aller mest aktive lederne på Twitter.

Digitale minimumskrav

I spennet fra digitalisering til innovasjon, hvilken digital kompetanse bør så etterspørres hos en leder? Her er seks digitale krav til ledere:

  • 1. Ledere må ha nødvendig innsikt i eksisterende og fremvoksende teknologiske plattformer og verktøy. 
  • 2. Ledere må kunne bruke informasjon fra digitale medier på en effektiv måte og utvise god kildekritikk. 
  • 3. Ledere må være bevisst på hvordan de kan utvikle en profesjonell digital profil og identitet, innad og utad. 
  • 4. Ledere må kunne bruke digitale medier til merkevarebygging. 
  • 5. Ledere må kunne benytte seg av digitale medier til å utvikle et personlig læringsnettverk. 
  • 6. Ledere må ha evne til å bruke digital teknologi som en integrert del av lederskapet. 


Det bør stilles tydelige krav til digital kompetanse ved rekruttering av ledere. Alle søkere til en lederstilling bør få følgende spørsmål:

«Hvordan kan du konkret se for deg at moderne, digital teknologi kan brukes for å utvikle bedre tjenester/produkter, bedre arbeidsprosesser og et bedre omdømme for vår virksomhet?»

Både spørsmålet og svarene er viktigere enn mange tror. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 5. oktober 2015 med overskriften "Digitale krav til ledere". 

 

Publisert 7. oktober 2015

Du kan også se alle nyheter her.