-
Ledelse

Å lykkes med ledelse av innovasjon

Thomas Hoholm

Innovasjon vil alltid handle om å utfordre det bestående, og mange innovasjonsprosjekter mislykkes. Hva kan ledere gjøre for å lykkes med innovasjon?

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder førsteamanuensis Thomas Hoholm foredraget "Å lykkes med ledelse av innovasjon".

Innovasjon er – med god grunn – på alles agenda for tiden. Bedrifter må stadig utvikle nye tjenester, produkter eller forretningsmodeller. Offentlig sektor må utvikle nye og bedre tjenester, organisasjonsmodeller og få til bedre brukerinvolvering.

Innovasjon vil alltid handle om å utfordre det bestående. Det skaper ofte friksjon og bråk. Det er få ledere som har nødvendig kunnskap og kompetanse til å lede innovasjonsarbeid. Det gjelder både på strategisk og operativt nivå. Derfor er det mange innovasjonsprosjekter som mislykkes.

Førsteamanuensis Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI gir deg i videoen over et lynkurs i hva som skal til for å lykkes med å lede innovasjon.

Publisert 3. november 2015

Du kan også se alle nyheter her.