-
Ledelse

Ledelse av følelser

Blir du en bedre leder av å forstå og håndtere følelser på jobben? spør førsteamanuensis Hallvard Føllesdal. Svaret er ikke opplagt.

BI FORSKNING: Emosjonell intellingens i arbeidslivet

For 25 år siden, i 1990, lanserte forskerne John Mayer og Peter Salovey emosjonell intelligens (forkortet både EI og EQ) som et nytt begrep i det psykologiske fagfeltet.

Noen år senere kom Daniel Goleman med den internasjonale bestselgeren Emotional Intelligence, som har vært plukket ut som en av de 25 mest innflytelsesrike bøkene på ledelsesfeltet.

Både forskere og konsulenter har hevdet at emosjonell intelligens er svært viktig i arbeidslivet. Goleman hevder at emosjonell intelligens er fire ganger så viktig som generell intelligens (IQ) for å lykkes i jobben. Han tar også til orde for at emosjonell intelligens er en helt avgjørende lederegenskap.

Fire evner

Hva er egentlig emosjonell intelligens? Er denne egenskapen så viktig som man skal ha det til? Emosjonell intelligens består av fire beslektede evner:

  • 1)  Evne til å oppfatte egne og andres følelser. Det handler blant annet om hvor dyktig man er til å oppfatte hvilke emosjoner en selv opplever og hvilke emosjoner andre opplever, og hvilke emosjoner som er uttrykt i kunst, språk og adferd. Denne evnen omfatter også hvor god man er til å uttrykke følelser. 
  • 2) Evne til å bruke følelser til å tenke bedre. Det omfatter både kunnskap om hvordan emosjoner kan fremme tenkning og hvor dyktig man er til å fremkalle og dra nytte av emosjoner i problemløsning. 
  • 3) Evne til å forstå følelser. Det handler om i hvilken grad man har innsikt i emosjoner, for eksempel at du vet hvilke emosjoner det vil være naturlig å oppleve i ulike situasjoner, og hvordan emosjoner forandrer seg over tid. 
  • 4) Evne til å håndtere følelser. Det viser blant annet til det å være åpen for (ikke stenge av for) opplevelsen av både positive og negative følelser, samt å kunne påvirke hvilke emosjoner en selv og andre opplever. 

Viktig for ledere?

Når forskere “oppdager” en ny psykologisk egenskap som emosjonell intelligens, må de vise at den kan måles og at den er forskjellig fra, og gjerne viktigere enn, allerede velkjente psykologiske egenskaper som generell intelligens og personlighetstrekk.

Det er utarbeidet tester som måler generell intelligens (IQ), dvs. vår evne til å resonnere, forstå ting raskt, løse problemer og lære av erfaring. IQ kan si mye om hvor godt man vil prestere i en kompleks jobb.

Personlighetstester måler personlighetstrekk, dvs. hvordan man pleier å tenke, føle og oppføre seg i ulike situasjoner.

Mange personlighetstrekk kan sorteres inn i en eller flere av fire store kategorier (Femfaktormodellen):

  • 1. Ekstraversjon (trekk som utadvendt, selvhevdende, energisk), 
  • 2. Medmenneskelighet (for eksempel godhjertet, tillitsfull, samarbeidsvillig). 
  • 3.  Planmessighet (ryddig, ansvarsfull, pålitelig), 
  • 4. Følelsesmessig stabilitet/lav nevrotisisme (evne til å tåle stress og usikkerhet uten sterk bekymring og engstelse) og 
  • 5. Åpenhet for nye erfaringer (uavhengig, intellektuell, nysgjerrig). 


Tester som måler disse fem kategorier av personlighetstrekk, eller som måler mer spesifikke personlighetstrekk innen hver kategori, kan si mye om hvordan man vil trives og prestere i en jobb.

Både intelligens og personlighetstrekk er viktige for ledere og for arbeidslivet. Er så emosjonell intelligens en type intelligens som er enda viktigere enn disse?

Følelser kan spille en rolle

Det har nå vært forsket på emosjonell intelligens gjennom 25 år. Hvert år utgis det mellom 200 og 300 vitenskapelige arbeider som er relatert til emosjonell intelligens. Det er laget over 20 tester som skal måle emosjonell intelligens. Så langt er det liten støtte for at vi har klart å måle emosjonell intelligens som en egen intelligens som er viktig for arbeidslivet.

Det skal likevel ikke utelukkes at det finnes en intelligens som handler om emosjoner, for eksempel hvor flink man er til å til å resonnere seg frem til hva ulike mennesker vil føle, eller vil føle, i ulike situasjoner.

Det finnes også endel forskning som tyder på at opplevelsen av ulike emosjoner kan påvirke både prestasjoner og trivsel i arbeidslivet. Men vi kan ennå ikke si at emosjonell intelligens er en viktig egenskap for ledere.

Referanser:

Føllesdal, H. Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet? Akseptert for publisering i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i Kapital nr. 20-2015.

Artikkelen er også publisert i BI Leadership Magazine 2015/2016. BI Leadership Magazine er et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. 

 

Publisert 20. november 2015

Du kan også se alle nyheter her.