-
Ledelse

Sju råd for å innføre sosiale medier på jobben

PhD Lene Pettersen gir sju råd til organisasjoner som vurderer å innføre sosiale medier på jobben.

Sosiale medier skulle hjelpe oss til å jobbe smartere. Så langt har det i stedet gitt oss merarbeid, konkluderer Lene Pettersen i sin doktorgradsstudie fra Handelshøyskolen BI.

Selv om sosiale medier på arbeidsplassen så langt ikke lever opp til sine forventninger om økt produktivitet, er det ikke sikkert det er bortkastet å investere i slike verktøy på arbeidsplassen. Det følger også med andre positive ting. Vi kan for eksempel oppleve at avstanden mellom kontorer og avdelinger blir kortere.

I denne videoen presenterer Pettersen sju praktiske råd til ledere som vurderer å innføre sosiale medier på jobben:

  1. Kartlegg hvilke arbeidsoppgaver som skal løses og hvordan ansatte gjør jobben.
  2. Tilby digitale verktøy som støtter opp om arbeidet som skal gjøres.
  3. Forsikre deg om at sosiale løsninger hjelper oss til å jobbe smartere, og ikke skaper mere arbeid.
  4. Medarbeidere kan ha svært ulike arbeidsoppgaver og ulike behov for støtte fra sosiale samhandlingsløsninger.
  5. Det kan ikke være noe mål at ansatte skal samhandle for samhandlingens skyld. Det må være en god grunn for å samhandle, ellers er det ofte bedre å la være.
  6. Lag fysiske arenaer der ansatte kan bli kjent med hverandre. Det skaper relasjoner som kan forlenges til digitale møteplasser.
  7. Demp forventningene til hva du kan få igjen for å ta i bruk sosiale samhandlingsløsninger.

Publisert 26. november 2015

Du kan også se alle nyheter her.