-
Ledelse

Lederheltenes akilleshæl

Visjonære og karismatiske toppsjefer ser ofte på administrative detaljer som plunder og heft. Det kan koste dem dyrt, skriver Tom Colbjørnsen.

KRONIKK: Tom Colbjørnsen om lederskap

Transformasjonsledere er de store heltene i de siste tyve årenes ledelseslitteratur. Dette er toppsjefer som lykkes med å mobilisere sine medarbeidere til å gjennomføre barrierebrytende visjoner.

Gjennom selvoppofrelser og utrettelig innsats vinner de medarbeidernes lojalitet, og bygger tillit gjennom å leve opp til sine idealer. Deres ideer og tanker stimulerer medarbeiderne til å tenke nytt, og til å møte uforutsette hendelser med kreativ pågåenhet.

Stimulerer til ekstraordinær innsats

Transformasjonslederes personlige karisma stimulerer til ekstraordinær innsats, og skaper en opplevelse av å være på en «mission» for høyverdige formål. De «coacher» og støtter sine medarbeidere, ikke fordi de har lært på kurs at de bør gjøre det, men fordi de genuint bryr seg om dem.

Transformasjonsledelse er et teoretisk begrep. Få, om noen, lever opp til alle modellens kjennetegn. Sigve Brekkes ledelse av Telenors engasjement i Asia kommer etter min mening ganske nær.

Dette kom blant annet til uttrykk da Brekke måtte håndtere situasjonen som oppsto etter at Indisk høyesterett fratok Telenor dets opprinnelige konsesjoner. Gjennom et uoppslitelig og tilstedeværende engasjement greide han å holde motet oppe blant medarbeiderne, og å holde organisasjonen samlet.

Karismatisk og utarvednt lederstil

Hans karismatiske og utadvendte lederstil, som nok passet bedre til indisk kultur enn til norsk, ga medarbeiderne troen tilbake på at selskapet representerte noe verdifullt, ikke bare for dem som trengte arbeidsplassene, men også for Indias befolkning, og deres muligheter til å få tilgang til mobiltelefoner og et bedre liv.

Brekkes personlige formidling av selskapets «mission» var som tatt ut av en lærebok i transformasjonsledelse.

Brekke tiltrådte i august som Telenors nye konsernsjef. Etter noen måneder i stolen har han kommet i offentlighetens søkelys. Hans cv har i mange år overdrevet hvor mye og hva slags høyere utdannelse han har (Kapital 19. november 2015).

Mer opptatt av visjoner enn prosedyrer

Unøyaktigheter og omtrentligheter er ikke uvanlig blant transformasjonsledere. Deres oppmerksomhet dras mer mot visjoner og ambisjoner, enn mot detaljerte planer og prosedyrer.

Arbeidsdagen er preget av høyt tempo, omskiftelig dagsorden, mange møter, og mye reising, med tilsvarende lite tid til å fordype seg i administrative formaliteter. De krever å bli målt på om de lykkes med sine visjonære løft, og ikke på om de følger detaljerte prosessregler til punkt og prikke.

«Sannheten er at jeg ikke leste det». Slik svarer Sigve Brekke når han konfronteres med at årsmeldingene til selskapene han ledet gjennom mange år feilaktig tilkjente han en bachelor i økonomi og administrasjon (DN. no 19.11. 2015). Svaret er ikke overraskende, gitt at det kommer fra en transformasjonsleder.

Tas hardt om de blir knepet

Slike lederes antenner er lite innstilt på å søke etter formelle unøyaktigheter. Siden administrative formaliteter får begrenset oppmerksomhet, har de også en tendens til å bagatellisere konsekvensene av å bli knepet i feil.

I virkeligheten er det motsatt: Transformasjonsledere blir tatt spesielt hardt dersom de blir knepet. Deres autoritet og karisma bygger på at medarbeiderne tillegger dem høyverdige egenskaper. Administrative glipper og slurv sår tvil om hva lederne egentlig står for, og setter lojaliteten på prøve ved å skape mistanker om slurv og fortielser.

Må leve opp til sine verdier

Situasjonen er særlig alvorlig dersom uregelmessighetene kan tolkes som moralske normbrudd, for eksempel som juks, og ikke bare en glipp. Transformasjonslederes makt og gjennomføringskraft er særlig avhengig av at de lever opp til sine verdier. Gjør de ikke det, kan de ikke lengre basere sin autoritet på eksempelets makt.

Toppledere med visjonær og karismatisk legning hverken kan eller bør presses inn i administrative formater som hemmer deres utfoldelse. I stedet bør de sørge for å omgi seg med medarbeidere som kan holde orden på formalitetene.

Trenger begge deler

Et selskap trenger både transformasjonsledelse og effektiv administrasjon, men det tilsier ikke at hver enkelt leder må være like dyktige i begge deler.

For selskapet som helhet er utfordringen å finne en god balanse. For ensidig vekt på administrative hensyn kan kvele visjoner og entusiasme, og fortrenge medarbeidernes entusiasme og tilhørighet. For lite administrasjon er imidlertid ikke noe bedre.

Dersom selskapet mangler administrative systemer som følger opp visjoner og ambisjoner med handlingsplaner og styring, risikerer ledelsen å få ord på seg for bare å fare med tomt prat, eller å bli knepet i omtrentligheter og unøyaktigheter som stadig sår tvil om dens troverdighet.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk i Dagens Næringsliv 30. november 2015 med overskriften «Liten tue kan velte stort lass». 

 

Publisert 1. desember 2015

Du kan også se alle nyheter her.