-
Næringsliv

Se opp for teknologisvake ledere

Espen Andersen

Vi blir forundret over hvor mange som tror de ikke trenger å kunne noe om teknologi, skriver Espen Andersen og Silvija Seres. - Teknologisvake ledere er farlige, advarer de.

DEBATT: Espen Andersen og Silvija Seres om ledelse

Jurister, økonomer og statsvitere trenger større entusiasme for de enorme markeds- og samfunnskreftene teknologien skaper.

Fremtiden er digital - ikke bare for informasjonsbedrifter, men for alle.

Selv den mest grunnleggende primærnæring konkurrerer i dag i det digitale rom - om ikke direkte med produkter eller tjenester, så i sin kundekontakt, sine finansierings- og betalingsrutiner, sin forsyningskjede og interne optimalisering.

Å ha orden på sine systemer, å ha en posisjon i den digitale delen av forretningsverden og å forstå hvordan nye teknologier påvirker bedriftens fremtid er ikke lenger «kjekt å ha», men selve grunnlaget for stabil forretningsdrift og i mange sammenhenger en vesentlig konkurransedimensjon.

Delegerer bort teknologi

Gitt denne utviklingen blir vi stadig forundret over mange administrerende direktører, styremedlemmer, politikere og - nesten utrolig - investorer som tror de ikke trenger teknologikunnskaper, for det kan man jo delegere til spesialister.

Noen mener til og med at manglende teknologiforståelse er en fordel, et slags folkelighetsbevis som inngir tillit, bortsett fra hos it-avdelingen.

Men teknologisvake ledere er farlige: De forstår ikke hvordan eller hvor raskt teknologien endrer deres verdikjede, deres forretningsmodell og deres kompetansebehov.

Tror det lette er vanskelig og det vanskelige lett

Teknologisvake ledere tror det lette er vanskelig. De tror at fordi det er mange brukere av et system, må systemet bli stort, dyrt, ta lang tid og i alle fall bli komplisert.

Norsk helsevesen er et eksempel: Et land med en befolkning mindre enn feilmarginen i en indisk folketelling trenger tydeligvis fire ulike helseforetak - med fire store systemanbud, fire ledelsesstrukturer, fire årsrapporter og fire konkurrerende it-systemer som ikke helt snakker sammen, delvis fordi de ikke tillates å gjøre det.

Ledere med teknologikunnskap - som Skatteetatens legendariske, ingeniørutdannede Bjarne Hope - begynner med å automatisere det viktigste for de fleste, utvider etterhvert, og bruker minst like mye tid på å gjøre virkeligheten enkel som systemet komplisert.

Teknologisvake ledere tror det vanskelige er lett. De søker teknologiske løsninger på organisatoriske problemer. De kjøper digitale samarbeidssystemer i den tro at det vil skape samarbeid der incentiver, kultur og ren forretningslogikk står i veien.

Gode ledere begynner i den andre enden - de søker å gjøre livet enklere, billigere, raskere eller mer underholdende for kunden, og opparbeider en dyp forståelse for hva slags jobb kunden lar organisasjonen gjøre for seg.

Tar beslutninger for fort

Teknologisvake ledere tar beslutninger altfor fort. Teknologitomme ledere blir ofre for moteretninger, hva MIT-forsker George Westerman kaller «digital fashionistas». De bruker uttrykk som digitalisering, tingenes internett og agilitet, men forstår ikke hvordan disse begrepene endrer forretningsmodell og organisasjon.

Den siste slageren, big data, er et godt eksempel: Der kjøper man inn teknologi uten å tenke på hvordan data skal organiseres eller analyseres - og dette i bedrifter som hverken har millioner av transaksjoner, gode modeller for hva man vil gjøre eller gode nok analytikere til å lage dem.

Tar beslutninger for sent

Teknologisvake ledere tar beslutninger altfor sent. For teknologisvake ledere er intet virkelig før det treffer regnskapet - og selv da nøler man med å ta tøffe beslutninger fordi man ser teknologien slik den er i dag, ikke slik den vil være i morgen.

Fremdeles finnes det avishus som behandler internett som en regnskur - hvis vi bare venter litt, så går det nok over. Et mediehus vi kjenner til, hadde en lovende digital nisje-markedsplass som kunne konkurrere med Finn.no. Den ble solgt for å skaffe penger til papiravisene, med fallende opplag og krympende målgruppe.

Ingen leder kan si «jeg skjønner ikke personale eller økonomi, så det får spesialister ta seg av». Men når det gjelder informasjonssystemer eller internett - der stadig flere av kundene finnes - er det akseptert å kokettere med uvitenhet.

Disse lederne må ansvarliggjøres for sin teknologi, må forstå teknologiens potensial og ta det ut før konkurrentene gjør det.

Hvis ikke, er deres lederdager snart talte.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 7. desember 2015 med overskriften «Ledere må kunne teknologi».

Tekst: Førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI og investor og rådgiver Silvija Sers.

Publisert 8. desember 2015

Du kan også se alle nyheter her.