-
Ledelse

Sigve Brekke: I medgang og motvind

Gudmund Hernes

Brekke er kjent for en lederstil preget av å ta ned hierarki og bryte vegger. Men hva har drevet Sigve Brekke? Gudmund Hernes tar samtalen.

Sigve Brekke (f. 1959) overtok i august 2015 som konsernsjef i Telenor. Han begynte ikke sin karriere som aktør på markedet, men i politikken. Alt som 18-åring ble han kommunestyrerepresentant i Nore og Uvdal. Senere ble han generalsekretær i AUF. I 1993 ble han politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, og høsten samme år statssekretær der.

Han tok en Mid-Career Master i Public Administration ved JFK School of Government ved Harvard i 1997-98. Vel hjemme i Norge begynte han i 1998 i Telenor, som på den tid hadde begynt satsingen i Asia. Året etter ble han først sendt til Singapore, senere til Thailand for å lede konsernets virksomhet der. Han sto i spissen for selskapets engasjement i Asia fram til i år.

Enorme beløp ble satset på oppbyggingen av mobilselskaper i flere land, og de står nå for om lag halvparten av selskapets omsetning. Men denne satsingen bød også på store vansker – for eksempel når man kjøper et ”going concern” og arver de problemer det har pådratt seg. Det ga til dels store turbulenser i India, der Telenor først mistet lisensen, men siden fikk den tilbake.

Brekke er kjent for en lederstil preget av å ta ned hierarki og bryte vegger, av direkte og nær omgang med ansatte, og for å bygge relasjoner mellom medarbeidere, for høy motivasjon og engasjement.

Så hva har drevet Sigve Brekke? Hva tok han med på veien fra Uvdal, øverst i Numedal, via USA og Asia til Telenor på Fornebu? Lærte han noe om markedet fra politikken og noe om politikken fra markedet? Har Norge noe å lære fra asiatisk kultur? Hva ser han som viktig for yngre næringslivssedere? Hva kan læres fra medgang og motvind?          

I serien Åpent Forum, som tidligere har hatt besøk av Jonas Gahr Støre, Kåre Willoch, Sylvia Brustad, Jens Ulltveit-Moe, Harald Norvik og Gro Harlem Brundtland, tar Gudmund Hernes her en lengre samtale med Sigve Brekke. Hele samtalen vises her i sin helhet og varer i 1 time og 50 minutter.

Publisert 16. desember 2015

Du kan også se alle nyheter her.