-

Hvordan kan ledere utnytte potensialet som ligger i å bruke sosiale medier? Og hvordan kan digital samhandling bidra til at virksomheten din kan hente ut organisasjons- og markedsgevinster?

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder høyskolelektor Cecilie Staude foredraget "Sosiale medier for ledere.

Sosiale medier kan bidra til å fremme samarbeid, samskaping (co-creation) og innovasjon både på arbeidsplassen og i relasjonene med bedriftens øvrige interessenter. Sosiale medier kan også bidra til å endre lederrollen. Ledere utfordrers til å måtte gi fra seg makt og bli åpnere og mer involverende.
Hvordan kan ledere utnytte potensialet som ligger i å bruke sosiale medier? Og hvordan kan digital samhandling bidra til at virksomheten din kan hente ut organisasjons- og markedsgevinster?

Se foredraget i sin helhet her på BI Business Review.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på