-
Ledelse

Sosiale medier for ledere

Cecilie Staude

Hvordan kan ledere utnytte potensialet som ligger i å bruke sosiale medier? Og hvordan kan digital samhandling bidra til at virksomheten din kan hente ut organisasjons- og markedsgevinster?

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder høyskolelektor Cecilie Staude foredraget "Sosiale medier for ledere.

Sosiale medier kan bidra til å fremme samarbeid, samskaping (co-creation) og innovasjon både på arbeidsplassen og i relasjonene med bedriftens øvrige interessenter. Sosiale medier kan også bidra til å endre lederrollen. Ledere utfordrers til å måtte gi fra seg makt og bli åpnere og mer involverende.
Hvordan kan ledere utnytte potensialet som ligger i å bruke sosiale medier? Og hvordan kan digital samhandling bidra til at virksomheten din kan hente ut organisasjons- og markedsgevinster?

Se foredraget i sin helhet her på BI Business Review.

Publisert 2. desember 2015

Du kan også se alle nyheter her.