-
Ledelse

Bedre beslutninger når krisen rammer

Thorvald Hærem

Førsteamanuensis Thorvald Hærem er tildelt prisen «Årets nyvinning i psykologi». Han har utviklet en modell for å forstå hva som skjer når flere personer samarbeider om å løse komplekse problemer.

BI FORSKNING: Ledelse under usikkerhet

Tenk deg at befinner deg på oljeplattform i Nordsjøen. Plattformen blir utsatt for angrep fra terrorister. Sammen med dine kolleger er det jobben din å beskytte plattformen mot terroristene som aksjonerer.

Dette er en oppgave som brukes i både forskning og undervisning ved Handelshøyskolen BI.

  • Er det mulig å forberede seg til å organisere, lede og ta beslutninger i en slik situasjon?
  • Kan eksperimenter hjelpe oss til å ta bedre beslutninger under usikkerhet?

Løse komplekse problemer

Førsteamanuensis Thorvald Hærem ved Handelshøyskolen BI har utviklet en modell for å forstå hva som skjer når flere mennesker med ulike oppgaver samarbeider om å løse komplekse problemer gjennom å samordne sine handlinger.

Han har også utviklet et eksperimentelt laboratorium som gjør det mulig å studere psykologien i slik sammensatt beslutningsatferd - som f.eks. ved en terroraksjon mot en oljeinstallasjon i Nordsjøen.

Årets nyvinning i psykologi

Hærem er tildelt prisen «Årets nyvinning 2016» for sin forskning på løsning av komplekse problemer. Hensikten med prisen er å feire nyvinninger i psykologifaget og løfte frem menneskene og miljøene som står for dem. Prisen deles ut i regi av Psykologiforbundet.

– Dette er mer enn en annerkjennelse. Det er kunnskapsspredning og forskningsinspirasjon i samme pris. Det er viktig for oss at forskningen får komme til nytte utenfor vårt eget miljø på BI, fremholder Thorvald Hærem.

Det er tredje gang utmerkelsen deles ut. Vinnerne kan tilhøre hvilken som helst del av psykologifaget.

Kunnskap med praktisk anvendelse

Fire doktorgradsstipendiater arbeider for øyeblikket i eksperimentlaben til Hærem. Fra før har Bjørn Bakken gjennomført et doktorgradsprosjekt i forskningslaboratoriet ved BI.

– Vi arbeider bl.a. med å forstå hvordan team best kan håndtere krisesituasjoner, f.eks. i forbindelse med terroraksjoner, sier BI-forskeren.

Ifølge Hærem har forskning i Norge hittil vært mest opptatt av hvordan man kan unngå at krisesituasjoner oppstår, og hva en kan gjøre for å dempe konsekvensene i ettertid.

- Det vi forsker på, er hvordan man kan håndtere selve situasjonen mens den utspiller seg,

Forberedt på det uventede

I samarbeid med Forsvaret har Hærem og kolleger utviklet kurset «Organisering for det uventede» – om koordinering, kommunikasjon og beslutningstaking under usikkerhet.

– I dette kurset gjennomgår vi modeller for organisering, ledelse og beslutningstaking på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Forsvaret og Politiet er ikke alene om å skulle håndtere uventede hendelser.

– Det uventede skjer alle steder hele tiden. Hvordan man kan beslutte, lede og organisere for fleksibilitet, er et sentralt spørsmål for alle som opererer under uforutsigbare forhold, sier Thorvald Hærem-

Referanser:

Hærem, T., Pentland, B. T. & Miller, K. D. (2014). Task complexity: Extending a core concept. Academy of Management Review, 40(3), 446–460. doi: 10.5465/amr.2013.0350.

Pentland, B. T. & Hærem, T. (2015). Organizational routines as patterns of action: Implications for organizational behavior. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2, 465–487. doi: 10.1146/annurev-orgpsych-032414-111412.

Publisert 25. januar 2016

Du kan også se alle nyheter her.