-
Ledelse

Kunsten å få andre til å skinne

Hva kan rådgivere gjøre for å få forskere og fageksperter til å skinne? Her er fire roller de kan spille.

Jobben min handler om å få forskere og fageksperter til å bli flinkere til å dele sin kunnskap med folk som kan ta kunnskapen i bruk. Da kan forskning omsettes til nye produkter, nye tjenester og smartere måter å gjøre ting på.

For å få dette til, må forskeren lykkes med å gjøre kunnskapen sin både tilgjengelig, relevant og interessant for sitt publikum. Min jobb består i å få forskeren til å løfte kunnskapen ut av forskningsartikler nesten ingen leser.

I praksis vil det ofte handle om å få eksperten til å gjøre noe han (eller hun) ikke hadde tenkt han skulle gjøre, som han ikke har noen spesielle insentiver for å gjøre og som han i hvert fall ikke har tid til å gjøre.

Det kan høres ut som en nærmest uløselig gåte. Det kan godt karakteriseres som kunsten å få andre til å skinne.

Fire roller

Kommunikasjonsrådgivere kan spille fire roller når de skal få andre til å skinne:

  • 1. Utfordreren: Gratulerer med ny forskningsartikkel! Det må vi fortelle verden: Hva har du funnet ut og hva kan det brukes til? Lyst til å være med på skrivekurs? Lyst til å blogge eller prøve deg på Twitter? 
  • 2. Motivatoren: En personlig og direkte utfordring kan i seg selv virke motiverende. Særlig om den kombineres med et tilbud om praktisk støtte til å lykkes med å nå fram med budskapet. Tilby dine tjenester. Vær raus med ros og konstruktive tilbakemeldinger. 
  • 3. Talentutvikleren: Jeg har som ambisjon å gi forskerne hjelp til å bli selvhjulpne. Gjennom praktisk erfaring kan alle bli flinkere til å kommunisere enn de er i dag. Tilby individuell rådgivning og skreddersydde kurs. 
  • 4. Brubyggeren: Den fjerde rollen handler om å være brubygger mellom hva samfunnet er opptatt av og hva forskerne dine er eksperter på. Du skal hjelpe forskerne dine til å utvikle teft for timing. 

God kommunikasjon er ofte resultatet av et godt samarbeid mellom forskeren og kommunikasjonsrådgiveren. Kommunikatoren må gjennom praksis (be) vise at hun kan gjøre en forskjell. Bruk din kunnskap og erfaring inn i de fire roller som rådgivere kan spille. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i Dagsavisen 8. februar 2016.

 

Publisert 8. februar 2016

Du kan også se alle nyheter her.