-
Ledelse

Retorikk for ledere

Maria Isaksson

Hva er det med Jonas Gahr Støres evne til å tvile og å tenke høyt? Den perfekte talen imponerer, men den berører ikke. Hva er det da som skal til?

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder førsteamanuensis Maria Isaksson foredraget "Retorikk for ledere".

Retorikk er mer enn store ord. Det er mer enn fag, begjær og kunst. Ledertalen er mer enn effektiv argumentasjon og strategiske mål. 

Les mer om bruk av retorikk: Når skal de noensinne lære? 

Hva er det med Jonas Gahr Støres evne til å tvile og å tenke høyt?
Hvordan vinner Knut Arild partilederdebatten?
Hva skal vi mene om Sylvi Listhaugs troverdighet?
Hvorfor husker vi Kennedy og Obama? 

Den perfekte talen imponerer, men den berører ikke. Hva er det da som skal til?

Lederens utfordring er fornemmelsen av ekthet, stil og stemning – etos.
Lederens oppgave er å vise klokskap gjennom ord og handling – logos.
Lederens formål er å formidle mening som motiverer og engasjerer – patos.
Når lederen bommer på den retoriske situasjonen, mister talen og taleren sin troverdighet.

Førsteamanuensis Maria Isaksson viser deg i dette foredraget hvorfor ledertalen er en sentral del av moderne ledelse.

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. Fri deltakelse.

Publisert 2. februar 2016

Du kan også se alle nyheter her.