-
Ledelse

Tre leveregler for innovasjonsledere

Thomas Hoholm

Endring utløser alltid støy i organisasjonen. Da må innovasjonslederen «stå i det». Her er tre leveregler som øker sannsynligheten for å lykkes med innovasjon.

Fra bloggen: Ledelse i helsetjenesten

Når virksomheten skal utvikles, når praksis skal endres, når nye tjenester skal skapes, da utløses – alltid – friksjon i organisasjonen.

Fra innovasjons- og endringsledelsesforskningen vet vi at endring skaper usikkerhet, og at usikkerhet skaper friksjon. Frykt for å miste privilegier eller oppgaver, usikkerhet omkring ens rolle i det nye.

Dessuten oppstår friksjon fordi det nye som regel ikke passer så godt inn i det etablerte, og man får en rekke uforutsette utfordringer: Tilpasninger mellom nytt og gammelt kan kreve tøffe tak.

Gode innovasjonsledere forstår dette, og er trygge nok til å «stå i det»; la det spille seg ut, gi rom for folks usikkerhet, og skape arenaer for forhandlinger og tilpasninger.

Hvordan "stå i det"?

Men hva betyr det å «stå i det» som innovasjonsleder?

  • (1) For det første er det ukomfortabelt for ledere med ansvar for resultater, ansatte og brukere å tåle egen usikkerhet. Man vet at utfall av slike prosesser er usikre, og man vet at ansvaret for eventuelle fiaskoer også må bæres av ledelsen.
  • (2) For det andre er det krevende å romme andres usikkerhet, bli gjenstand for andres frustrasjon, og stole på at man ved mobilisering og fasilitering av dyktige medarbeidere kan lande friksjonsfylte prosesser på beina.
  • (3) For det tredje er det lett å bli «nærsynt»; man legger alt inn på å lykkes med innovasjonsprosessen, mens man glemmer at det fantastisk nyskapende resultatet ikke nødvendigvis lar seg innpasse i konteksten.

Jeg opplever at uttrykket om å «stå i det» skaper gjenklang når vi snakker om ledelse av innovasjon og endring, det treffer den medmenneskelige siden av innovasjonsledelse.

Mens coacher og endringsledere har påpekt betydningen av punkt 1 og 2 lenge, har nettverksforskere påpekt punkt 3.

Og alle tre er nødvendige forutsetninger for å lykkes med ledelse av innovasjon.

Referanse:

Artikkelen er publisert som innlegg på fagbloggen "Ledelse i helsetjenesten" 25. september 2015 med overskriften "Å stå i det – om friksjon og innovasjonsledelse".

 

Publisert 16. februar 2016

Du kan også se alle nyheter her.