Endring utløser alltid støy i organisasjonen. Da må innovasjonslederen «stå i det». Her er tre leveregler som øker sannsynligheten for å lykkes med innovasjon.

Fra bloggen: Ledelse i helsetjenesten

Når virksomheten skal utvikles, når praksis skal endres, når nye tjenester skal skapes, da utløses – alltid – friksjon i organisasjonen.

Fra innovasjons- og endringsledelsesforskningen vet vi at endring skaper usikkerhet, og at usikkerhet skaper friksjon. Frykt for å miste privilegier eller oppgaver, usikkerhet omkring ens rolle i det nye.

Dessuten oppstår friksjon fordi det nye som regel ikke passer så godt inn i det etablerte, og man får en rekke uforutsette utfordringer: Tilpasninger mellom nytt og gammelt kan kreve tøffe tak.

Gode innovasjonsledere forstår dette, og er trygge nok til å «stå i det»; la det spille seg ut, gi rom for folks usikkerhet, og skape arenaer for forhandlinger og tilpasninger.

Hvordan "stå i det"?

Men hva betyr det å «stå i det» som innovasjonsleder?

  • (1) For det første er det ukomfortabelt for ledere med ansvar for resultater, ansatte og brukere å tåle egen usikkerhet. Man vet at utfall av slike prosesser er usikre, og man vet at ansvaret for eventuelle fiaskoer også må bæres av ledelsen.
  • (2) For det andre er det krevende å romme andres usikkerhet, bli gjenstand for andres frustrasjon, og stole på at man ved mobilisering og fasilitering av dyktige medarbeidere kan lande friksjonsfylte prosesser på beina.
  • (3) For det tredje er det lett å bli «nærsynt»; man legger alt inn på å lykkes med innovasjonsprosessen, mens man glemmer at det fantastisk nyskapende resultatet ikke nødvendigvis lar seg innpasse i konteksten.

Jeg opplever at uttrykket om å «stå i det» skaper gjenklang når vi snakker om ledelse av innovasjon og endring, det treffer den medmenneskelige siden av innovasjonsledelse.

Mens coacher og endringsledere har påpekt betydningen av punkt 1 og 2 lenge, har nettverksforskere påpekt punkt 3.

Og alle tre er nødvendige forutsetninger for å lykkes med ledelse av innovasjon.

Referanse:

Artikkelen er publisert som innlegg på fagbloggen "Ledelse i helsetjenesten" 25. september 2015 med overskriften "Å stå i det – om friksjon og innovasjonsledelse".

Si din mening:

Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til forskning@bi.no

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på