-
Ledelse

Leif Frode Onarheim om ledelse

Gudmund Hernes

Opplev Gudmund Hernes i samtale med tidligere rektor ved BI, Leif Frode Onarheim, om næringsdrift og offentlig styring.

KUNNSKAP I BRUK: Åpent Forum på BI

Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI inviterer til åpent forum med Gudmund Hernes. Denne gangen intervjuer Hernes Leif Frode Onarheim om hvordan han ser på privat næringsdrift og offentlig styring. Hva er utfordringene nå?

BAKGRUNN FOR SAMTALEN:

Leif Frode Onarheim (1934) har vært en tindebestiger i det norske samfunn – han har traversert fra den ene toppen til den andre, på tvers av næringsbransjer og samfunnsområder. Hans utdanning spenner også vidt, fra Hærens våpentekniske korps til Valdosta State University i Georgia og siviløkonomutdanning fra NHH.

Tidlig i karrieren var han knyttet til både privat og offentlig virksomhet, for eksempel rådgivningsfirmaet Habberstad og det første store norske-indiske utviklingsprosjektet i Kerala. Han ble etterhvert konsernsjef i Nora industrier 1980-91 og styreformann i kulturbedriften Aschehoug Forlag, i Narvesen og i NetCom, i Løvenskiold-Vækerø og konstituert konsernsjef i Marine Harvest.

Styrevervene spenner fra kabel- til sjokoladeproduksjon og skipsfart. Han har hatt toppverv i norske organisasjoner, som visepresident i Norges Industriforbund og president i NHO. 1993-97 var han rektor for BI. Som om dette ikke var nok, var han stortingsrepresentant i perioden 2001-2005.

Som leder har er han kjent som åpen, lyttende og handlekraftig, med særlig vekt på å løfte den etiske bevissthet i næringslivet.

Siden Onarheim har vandret «all over the map», kan man spørre hva han som Askeladden fant på veien og gjorde bruk av på neste stopp? Hvordan ser han på privat næringsdrift og offentlig styring? Hva med utfordringene nå?

Publisert 16. mars 2016

Du kan også se alle nyheter her.