-
Økonomi

Norges Bank Watch 2016

Tommy Sveen

Norges Bank har vært oppe til eksamen. Les vurderingene fra sentralbankens voktere i Norges Bank Watch 2016 fra BI.

Kunnskap i bruk: Norges Bank Watch 2016

I rapporten Norges Bank Watch 2016 retter tre anerkjente økonomer et kritisk søkelys på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og sentralbankens kommunikasjon gjennom fjoråret. De fremmer også forslag til forbedringer i hvordan norsk pengepolitikk utformes og gjennomføres.

Les rapporten (in English):

 Norges Bank Watch 2016 er utarbeidet av:

  • Senioranalytiker Erik Bruce i Nordea
  • Professor Kjell-Erik Lommerud ved Universitetet i Bergen
  • Professor Nils Gottfries ved Uppsala Universitet

Norges Bank Watch-rapporten er en uavhengig og ekstern evaluering av Norges Banks pengepolitikk gjennom det siste året.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME), et forskningssenter ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Det er 17. året på rad BI-senteret utgir en Norges Bank Watch-rapport.

Referanse:

Bruce, Erik, Kjell Erik Lommerud og Nils Gottfries: Norges Bank Watch 2016. Rapport utgitt av Center for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI.

 

Publisert 1. mars 2016

Du kan også se alle nyheter her.