-
Ledelse

Hvordan yte sitt beste?

Anders Dysvik

Hva skal til for å bli den beste versjonen av seg selv? Hør hva Professor Anders Dysvik har å si om saken.

Professor Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI snakker i denne animasjonsvideoen om hva som får mennesker til å yte sitt aller beste, og om hvordan man som arbeidstaker kan være bevisst på hva det er som skaper en indre motivasjon.

- Alle mennesker har et grunnleggende behov om å få det beste ut av seg selv. Det beste man kan få ut av seg selv er det vi kaller det når noen er veldig engasjerte på jobben. En indre motivasjon.

Det vi vet, er at indre motivasjon har tre kilder. Den første: Autonomi, er at man i størst mulig grad får lov til å være involvert, ta beslutninger og til å gjøre ting som oppleves som viktige for en selv.

Den andre faktoren til indre motivasjon er opplevd mestringsfølelse. Mestringsfølelsen kommer av at man har noe man føler man er god på og som man lykkes med, som man i tillegg liker å gjøre og som andre gir deg anerkjennelse for at du er god i.

Den tredje, og siste, faktoren er rett og slett gode relasjoner til dine kollegaer. Har man gode relasjoner til lederen sin og føler at det man gjør har betydning for andre, så vet vi fra forskning at det ender i gode prestasjoner.

Utfordringen her er at nøyaktig hva som skal til for den enkelte person, er helt individuelt. Så det er viktig å kjenne sine kollegaer i tillegg.

– Man må tenke litt selv også, avslutter Dysvik.

Publisert 10. mai 2016

Du kan også se alle nyheter her.