-
Ledelse

Tar du sjansen på sprø ideer?

Miha Skerlavaj

Hvordan skal du lede folk som for eksempel foreslår at vi skal spise insekter? spør professor Miha Škerlavaj ved Handelshøyskolen BI.

BI FORSKNING: Ledelse av kreativitet

Tenk deg at du er leder for en bedrift som utvikler og produserer matvarer. Så kommer en av dine medarbeidere opp med ideen om at dere bør utvikle en ny serie produkter med insekter som råvare. Hvordan ville du reagere på et slikt forslag?

Du ville kanskje rynke på nesen, kjenne litt brekninger i mageregionen, og raskt drepe den nokså sprø ideen. Eller ville du klare å komme over den første følelsesmessige aversjonen?

Kanskje klarer du å åpne opp sinnet for å se nærmere på hva det vil si å spise insekter, og undersøke om det kan ha noe for seg. Og så tenke på om det er mulig å tjene penger på en slik tilsynelatende sprø idé ved å bruke ideen til å utvikle nye produkter.

Mesteparten av ideene som utvikles på norske arbeidsplasser er nok ikke like sprø som tanken på at vi skal spise insekter, men risikerer likevel å forbli nettopp ideer.

Fra ideer til innovasjon

Innovasjon krever både at det skapes nye ideer, og at disse ideene omsettes i nye produkter og tjenester og smartere måter å gjøre ting på.

Å være god på å komme opp med nye ideer er ikke alltid det samme som å være god på innovasjon. Mange radikale og kreative ideer avgår en stille død.

Jeg har sammen med forskerne Matej Cerne og Anders Dysvik gjort en studie der vi finner at organisasjoner som har ansatte som kommer opp med mange ideer og radikale ideer, ikke er spesielt gode til å støtte opp om ideene slik at de kan settes ut i livet.

Det kan bli for mye av det gode.

Utnytt potensialet i radikale ideer

De samme betingelsene som er gunstige for å få frem mange kreative ideer, ser ut til å være til hinder for at de samme ideene faktisk blir til nye produkter og tjenester. Dette fenomenet kaller vi innovasjonsparadokset.

Hvordan kan vi så lede på måter som i større grad utnytter potensialet som ligger i kreative ideer?

Jeg har sammen med 42 forskere fra 12 ulike land på fire kontinenter samlet tanker, erfaringer og forsk-ningsresultater om hvordan vi kan kapitalisere på radikale, kreative ideer. Vi deler våre erfaringer og kunnskap i boken Capitalizing on creativity at work

Fire råd for å lykkes

Vi identifiserer fire sentrale faktorer for ledere som ønsker å utnytte potensialet i kreative ideer:

  • 1) Ledere må aktivt støtte kreative ideer. 


Skjebnen til kreative ideer avhenger av om medarbeiderne opplever at sjefen verdsetter deres bidrag og bryr seg om dem. Støtte fra ledere kan både være relatert til å løse oppgaver, men også til å utvikle gode relasjoner mellom ledere og medarbeidere. Ledere kan sikre at medarbeiderne får tilgang til nødvendige ressurser (tid, råd, adgang til eksperter, utstyr og penger). Ledere kan også være rollemodeller og selv involvere seg i innovasjon (spesielt i hvordan hun leder og organiserer virksomheten).

  • 2) Ledere må ansette og utvikle proaktive medarbeidere.

En sentral nøkkel til å utnytte potensialet i radikale ideer ligger i medarbeidere som tar initiativ og er proaktive. Ledere må skape en kultur der medarbeidere er villige til å gå den ekstra milen for bedriften. Det er ikke nok å rekruttere de rette medarbeiderne. Ledere må også skape rom og miljø som fremmer utvikling av kreative ideer.

  • 3) Innovasjon krever samspill mellom flere aktører. 


Forkjempere for nye ideer kan fort komme på kollisjonskurs med holdninger og oppfatninger hos ulike interessegrupper. Ledere må ha evner og ekstraordinære ferdigheter til å få de ulike aktørene til å spille sammen om gjøre det beste ut av ideene som er i spill. Det kan gjøres gjennom workshops, bedre forståelse av kulturelle forskjeller og trening i teamarbeid.

  • 4) Ledere må støtte endrings-agenter. 


Ledere må innhente eksperter til å vurdere potensialet i kreative ideer og motstå fristelsen til å dømme selv. Ledere må støtte medarbeidere som stikker seg ut og foreslår at det for eksempel kan være en god idé å få folk til å spise insekter. Noen ganger kan kreative folk finne på det utrolige i sin iver etter å kjempe for sine ideer.

Har du det som skal til for å lede dem?

Referanser:

Artikkelen baserer seg på boken av Škerlavaj, Miha, Cerne, Matej, Dysvik, Anders, Carlsen, Arne (2016, Eds.): Capitalizing on creativity at work: Fostering the implementation of creative ideas in organizations, Edward Elgar.

Formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel i Kapital nr. 8-2016. Artikkelen er oversatt og bearbeidet av Audun Farbrot. 

 

Publisert 9. mai 2016

Du kan også se alle nyheter her.