-
Ledelse

Finnes det en oppskrift på kompetent ledelse?

Kompetent ledelse dreier seg om å tilpasse relasjonen til medarbeidere og hva medarbeidere trenger av lederskap. Men finnes det en oppskrift?

I forelesningsrekken "Lederens Verktøykasse" holder professor Cathrine Filstad foredraget "Kompetent ledelse - finnes det en oppskrift?"

Vi formelig drukner i teorier om typer av ledelse og ledelsesstiler og hvor den ene konkurrerer den andre ut.

Hva er kompetent ledelse? Finnes det en oppskrift på kompetent ledelse? Hvem skal vurdere om ledelsen er kompetent? Hvordan gjør vi det? Og hva gjør du om oppskriften ikke fungerer i praksis?

Kompetent ledelse dreier seg om å tilpasse relasjonen til medarbeidere og hva medarbeidere trenger av lederskap. Det er avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. Hvem skal vi lytte til for å finne svar på hva som fungerer og hvorfor?

Lederens Verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. Fri deltakelse.

Publisert 2. juni 2016

Du kan også se alle nyheter her.