-
Samfunn

Jakten på hvitsnippene

Petter Gottschalk

Etiske retningslinjer, holdningskampanjer, regelverk, selskapsstyring og samfunnsansvar fungerer ikke til stort annet enn til å pynte på fasaden.

KRONIKK: Petter Gottschalk om økonomisk kriminalitet

Alle er enige om at voldtektsmenn, mordere, innbruddstyver, narkolangere og menneskesmuglere må bli tatt og straffet.

Alle er ikke like enige om at bedragere, korrupte, bestikkere, skatteunndragere og innsidehandlere skal bli tatt og straffet.

  • En tidligere Vimpelcom-sjef sutrer over at han blir etterforsket av Økokrim i forbindelse med korrupsjon i Usbekistan. 
  • Konsernledelsen i Yara kan bli frikjent i lagmannsretten. 
  • Stjerneadvokater ble frikjent for råd om skatteunndragelse. 
  • Tidligere administrerende direktør Robert Hermansen i Store Norske Spitsbergen Kulkompani er fortsatt helt på Svalbard, og han benyttes fortsatt som et eksempel på god ledelse i forelesninger ved Universitetet i Tromsø, selv om han har sonet to år i fengsel for grov korrupsjon.

Slike hvitsnippsaker er så betente at politiet og påtalemyndigheten helst ikke vil ta i dem. Hvorfor er det slik?

Liker ikke å straffe sine egne

Samfunnseliten liker ikke å straffe sine egne. Når det en sjelden gang skjer, blir det masse oppstyr, ikke bare på Frogner og Bygdøy, men også i Holmenkollen og Bærum. Til nød kan man akseptere at hvitsnipper blir dømt dersom bevisene er krystallklare.

Men man vil alltid klage på at hvitsnipper blir behandlet som vanlige forbrytere ved å bli pågrepet hjemme og kastet på glattcelle mens arbeidsplassene deres ransakes. Hvitsnipper blir overraskende ofte oppfattet som ofre ved vanlig politietterforsking.

Sosiale konflikter kan forklare våre problemer med å håndtere økonomisk kriminalitet begått av eliten i samfunnet. Vårt land er ikke et konfliktfritt eller klasseløst samfunn. Ikke bare genererer samfunnet vårt store forskjeller der de rike kan leve i overdådig luksus.

De rike kan også påvirke lover og regler. En skipsreder pratet med en ordfører i Bergen, som sendte e-post til en statsråd i Oslo, som deretter endret regler for norsk skipsregister.

Samfunn med sosiale konflikter mellom klasser innebærer at lover og regler blir brukt av den dominerende klassen i samfunnet til å minimere trusselen fra den andre klassen.

Mens den superrike eieren kan ta ut femti millioner kroner fra virksomheten for å kjøpe seg en ny fireetasjers båt, noe som for tiden er helt lovlig, blir arbeideren som bidro til verdiskapningen, sendt i fengsel for å ha underslått hundre tusen kroner. Slett ikke alt som er lovlig, er rettferdig, og slett ikke alt som er ulovlig, er urettferdig.

Fem grunner til å etterforske hvitsnippforbrytelser

Når politiet en sjelden gang orker å etterforske en mulig hvitsnippforbrytelse, når påtalemyndigheten en sjelden gang tør å tiltale en mulig hvitsnippforbryter, og når domstolen en sjelden gang sender en hvitsnippforbryter i fengsel, har det likevel sine forklaringer.

  • 1. For det første ser samfunnseliten behov for å redusere konfliktnivået ved innimellom å rettsforfølge sine egne. Når den dominerende klassen en sjelden gang setter sine egne på plass, vil den andre klassen roe seg.
  • 2. For det andre har myndighetene behov for en viss kontroll over kapitalismen. Politikere vil markere at de kan sette grenser for grådige og korrupte virksomheter. Men banker er blitt så dominerende at selv en SV-finansminister ikke turte å la banker gå konkurs. Man kunne imidlertid la Finance Credit gå over ende og sende Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud i fengsel for bedrageri.
  • 3. For det tredje representerer hvitsnippkriminalitet en skuffelse i eliten over at deres egne blir avslørt. Derfor ble tidligere statssekretær og NetCom-grunnlegger Trygve Tamburstuen dømt til fengsel for økonomisk utroskap.
  • 4. For det fjerde liker ikke eliten avvikende atferd og personlighetsforstyrrelser blant sine egne. Konformitet er viktig. Derfor tok til slutt president George W. Bush avstand fra sin gode venn konsernsjef Kenneth Lay i Enron. Derfor ble mannen som var der da staven brakk, Terje Bogen i Sponsor Service, dømt til fengsel for bedrageri.
  • 5. For det femte er andre i eliten eller staten iblant offer for hvitsnippkriminalitet. Mange styrtrike ble lurt trill rundt av Bernard Madoff. Det kunne de ikke finne seg i. Vegdirektoratet ble lurt av OVDS som fikk altfor store subsidier. Det likte staten dårlig. Derfor ble administrerende direktør Bjørnar Øverås i OVDS dømt til fengsel for svindel.

Kan forklares med bekvemmelighet

Hvitsnippkriminalitet kan forklares med bekvemmelighet. Korrupsjon og andre former for økonomisk kriminalitet er en bekvem måte å nå personlige mål og mål for virksomheten på.

Kriminaliteten lar seg lett skjule i en organisatorisk sammenheng der alt annet som foregår, er lovlig. Hvitsnipper synes ikke selv det er noe galt, det de gjør. Skyldfølelse nøytraliseres ved for eksempel å hevde at alle andre gjør det, at det er noe galt med loven, at ingen er rammet av handlingen, eller at man hevder seg berettiget til handlingen.

Oppdagelsesrisikoen er mikroskopisk, og konsekvensen ved eventuell avsløring behøver ikke å bli dramatisk.

Oppdagelse og konsekvens tror jeg er to stikkord for å bekjempe hvitsnippkriminalitet. Dersom en hvitsnipp tror han blir tatt, lar vedkommende være. Konsekvens dreier seg om at man kan være sikker på at man vil bli siktet, tiltalt, dømt og sendt i fengsel mens familien går i oppløsning og venner forsvinner.

Etiske retningslinjer, holdningskampanjer, regelverk, selskapsstyring og samfunnsansvar fungerer ikke til stort annet enn til å pynte på fasaden. 

Referanser:

Gottschalk, Petter (2016): Økonomisk kriminalitet. Cappelen Damm Akademisk.

Artikkelen er publisert som kronikk i Klassekampen 7. juni 2016. 

 

Publisert 8. juni 2016

Du kan også se alle nyheter her.