-
Samfunn

Fra Grønnpreik til Grønn Vekst

Per Espen Stoknes

Hva gjør grønn vekst forskjellig fra tradisjonell produktivitetsvekst? Per Espen Stoknes redegjør for begrepet "smart, grønn vekst".

Buzz-ord som bærekraft, grønne arbeidsplasser, grønne investeringer, miljøvennlige selskaper etc. har lenge vært hyped, men investorer har i økende grad blitt desillusjonert av svake økonomiske resultater hos grønne bedrifter og fond over det siste tiåret

Les mer: Grønn vekst eller grønt vås?

På 90-tallet var det miljøvern som kom og gikk. Hvor lenge varer det grønne skiftet, denne bølgen? Er det noe som gir seg snart, eller ser vi en grunnleggende endring i den økonomiske strukturen?

Per Espen Stoknes redegjør for begrepet «smart, grønn vekst» og forskjellen mellom grønn-prat og reell smart, grønn vekst.

Publisert 4. juli 2016

Du kan også se alle nyheter her.