-
Samfunn

Kan man bestille seg et godt omdømme?

Peggy Simcic Brønn

- Vær kritisk før du ansetter en «omdømmeekspert» og vit i så fall nøyaktig hva du ansetter, anbefaler professor Peggy S. Brønn ved Handelshøyskolen BI.

Hvis vi skal forbedre omdømmet vår, må vi tenke på kommunikasjon. Ikke bare hva vi sier om oss selv, men også hvordan vi kommuniserer  organisasjonen er ekstremt viktig. Vi må komme oss vekk fra konseptet «omdømmeekspert», og gå i dybden på hva de faktisk har å tilby oss, anbefaler Peggy.

Du kan godt få noen til å hjelpe deg med omdømmet, men du må virkelig tenke over hva du ansetter når du skal ha noen til å jobbe med omdømme ditt. Fordi enda viktigere enn kommunikasjon, er systemtilnærming, som betyr at alt i organisasjonen er en påvirkningsfaktor på omdømmet.

- Jeg kjenner ingen omdømmeeksperte i Norge som har tilgang på de aller mest dyptliggende delene av organisasjonene. Og dette gjelder også CRS, bedriften samfunnsansvar. Folk ønsker å vite hva organisasjoner gjør for å hjelpe samfunnet.

Legg alle disse faktorene sammen, og du har et komplisert område som trenger mye ressurser, spesielt til systemtilnærming, for å forstå konseptet.

Publisert 30. august 2016

Du kan også se alle nyheter her.