-
Ledelse

Toppsjefer som tar snarveier

Petter Gottschalk

Fire av ti hvitsnippdømte her i landet er tidligere toppsjefer. Det kan forklares med bekvemmelighetsteori, skriver Petter Gottschalk.

BI FORSKNING: Hvitsnippkriminalitet

Bekvemmelighetsteori går ut på at det kan være bekvemt med misligheter og økonomisk kriminalitet i den hensikt å nå et mål, fordi den organisatoriske tilknytningen tilbyr muligheter og ressurser som ikke er tilgjengelige for folk flest.

I virksomheten er det lett å foreta handlinger som er tvilsomme, og i virksomheten er det lett å skjule tvilsomme handlinger.

Bare uflaks – som for eksempel lekkingen av Panama-papirene – kan føre til avsløring. Ved avsløring har de mistenkte tilgang til ressurspersoner i advokatfirmaer, revisjonsfirmaer og konsulentfirmaer, som gjennomfører granskinger.

Granskingsrapporter konkluderer alltid med at det var uheldig, at det ikke er lovbrudd, og at det nå er ryddet opp.

Tre aspekter ved hvitsnippkriminalitet

Bekvemmelighetsteorien beskriver tre aspekter ved hvitsnippkriminalitet:

  • Det økonomiske aspektet: Kriminalitet blir begått for å oppnå en urettmessig gevinst.
  • Det organisatoriske aspektet: Kriminalitet blir begått i tilknytning til individets profesjon og posisjon.
  • Det atferdsmessige aspektet: Kriminalitet blir begått fordi individet er i stand til å utføre økonomiske forbrytelser.

Økonomisk kriminalitet er en handling som kan være tilgjengelig, anvendelig, beleilig, komfortabel og behagelig for en person eller en organisasjon.

For eksempel kan korrupsjon være en bekvemmelig løsning når en norsk virksomhet har problemer med å etablere seg i et annet land, eller ønsker å oppnå en stor kontrakt. Ved personlige økonomiske problemer eller grådighet kan underslag, bedrageri eller svindel være bekvemmelige løsninger for å dekke personlige behov.

Forventede besparelser

Bekvemmelighet er i denne sammenheng den forventede besparelse i tid og anstrengelser. Man vil unngå stress og smerte. Bekvemmelighet omfatter innsatsen før, under og etter en transaksjon.

Økonomisk kriminalitet er en bekvemmelig løsning når andre løsninger – som for eksempel lovlige handlinger – medfører mye større anstrengelser. Kanskje er det vanskelig eller umulig å finne alternative, legale løsninger. Når en virksomhet er i store økonomiske vanskeligheter, kan skatteunndragelse og momssvindel være de eneste realistiske og kjente handlingsalternativene for å unngå konkurs.

Bekvemmelighet er verdien av denne reduksjon i anstrengelse. Hvitsnippforbrytere finner det bekvemt å utnytte sine privilegerte og betrodde stillinger til å begå økonomisk kriminalitet for å redusere anstrengelsene.

Har alltid en kostnad

Kriminell bekvemmelighet har imidlertid kostnader, som for eksempel risiko for å bli avslørt og straffet, eller for at man mister jobben, at familien går i oppløsning, at man blir hengt ut i media og at man mister posisjon og nettverk i samfunnet.

Ved å velge en bekvemmelig løsning på en utfordring i nåtid, påfører man altså seg selv en mulig kostnad i framtiden. Jo mer man reduserer kostnaden i nåtid, jo større kan kostnaden bli i framtiden. Bekvemmelighet har alltid en kostnad.

Det varierer hvor tilbøyelige mennesker er til å velge bekvemmelige løsninger. Tidsknapphet i krisesituasjoner kan også påvirke. Noen er svært sensitive når tiden blir knapp, mens andre beholder roen og klarer å vurdere alternative utveier. Står man overfor stress, grådighet eller trusler, kan kriminalitet være en bekvem utvei for å lette trykket på egen person eller egen organisasjon.

Særlig toppsjefer fristes

Særlig toppsjefer er fristet til å gripe til bekvemme løsninger. De har det travelt, de er avhengige av bunnlinjen for å overleve i jobben, og de er ikke gjenstand for kontroll. Over seg har de et styre som består av en rekke personer med varierende engasjement. Under seg har de en rekke lojale direktører.

Det er ikke tilfeldig at fire av ti hvitsnippdømte her i landet er tidligere toppsjefer.

Referanse:

Artikkelen er en redigert versjon av et innlegg publisert i Klassekampen 30. juli 2016 med overskriften «Minste motstands vei». 

 

Publisert 5. august 2016

Du kan også se alle nyheter her.