-
Ledelse

Kan Petter Stordalen lære oss noe om ledelse?

Cecilie Asting

Den energiske forretningsmannen Petter Stordalen har delt sine ti beste ledertips. Er de verdt å lytte til?

KOMMENTAR: Cecilie Asting om ledelse

Oppskriftsmessige lister om hvordan du kan bli bedre til en rekke aktiviteter synes å være populært lesestoff. Gjør dette, og det går deg godt, i dette tilfelle som leder.

Petter Stordalen har presentert sine ti beste ledertips i en artikkel i nettavisen E24. Han gir blant annet følgende råd: «Ansett folk som er bedre enn deg, skap rom for å gjøre feil, karakter er viktigere enn karakterer, business as usual is not an option», og «invester i mennesker».

Det som fanget min interesse var denne listen, er at den fremstår som mer ekte og personlig enn andre lister i denne kategorien. Nysgjerrigheten ga meg derfor lyst til å se hva slags ledelse Petter Stordalen tar til orde for. Jeg ønsket derfor å vurdere noen av tipsene mot lederteori, nærmere bestemt transformasjonsledelse.

Løfter medarbeiderne

Transformasjonsledelse er ledelse som inspirerer og utfordrer medarbeiderne til høyere ytelse rettet mot et felles formål. I stedet for å knytte ledelse til makt, forankres ledelse i de ansatte.

Det er ikke mulig å utøve ledelse uten å ta hensyn til medarbeidernes behov, ifølge ledelsforsker Peter G. Northouse. Han beskriver transformasjonsledelse med 4 I-er:

  • Idealisert innflytelse
  • Inspirerende motivasjon
  • Intellektuell stimulering, og
  • Individualiserte hensyn.

Hva slags ledelse står Stordalen for?

Stordalen presenteres som hotellrebellen med verdiene; Energi, Mot og Begeistring, bunnlinjene er People, Planet og Profit. Troen på den enkelte synes sterk gjennom utsagnet «Vi tror at alle har et stort potensial, og vi vet at alle kan gjøre en karriere her hos oss». 

Hva slags ledelse er det Stordalen tar til orde for? Er det mulig å knytte ledertipsene til en eller flere av I-ene som beskriver transformasjonsledelse?

Kan Stordalens råd fungere som tips for nye ledere? Her tar jeg for meg fem av Stordalens tips.

Fem råd til inspirasjon

Det første tipset, ansett folk som er bedre enn deg er utdypet med at Stordalen kjenner sine svakheter. Det argumenteres videre med at dette er til organisasjonens beste. Handlinger som oppfattes som meningsfulle og styrker fellesskapet, kan forstås som transformasjonsledelse.

Dessuten kan utsagnet betraktes som myndighetsdelegerende og med en lyttende holdning overfor medarbeidere og deres kompetanse. Å bli hørt og få bidra med egne løsninger, vil for mange oppfattes som inspirerende så vel som motiverende siden det kan fremme ansattes behov for vekst og utvikling.

Skap rom for å gjøre feil og Business as usual is not an opion, er begge tips med forankring i medarbeidernes tanker og ideer og dertil hørende engasjement. Utsagnene uttrykker framoverlent optimisme samtidig som det pekes på at lønnsomhet og vekst vil kunne bety noe annet enn slik vi forstår begrepene i dag.

En slik attityde fra lederen vil kunne bidra til entusiasme, utfordre til kreativitet og innovasjon. Sagt på en annen måte «å tenke sjæl» og still spørsmål ved etablere sannheter. Å føle seg inkludert i innovasjon og videreutvikling av organisasjonen vil ifølge transformasjonsledelse blant annet kunne bidra til sterkere organisasjonsengasjement.

Karakter er viktigere enn karakterer uttrykker et positivt syn på menneskelig utvikling. Punktet tydeliggjør at det finnes flere veier til interessante arbeidsoppgaver, det antyder en lyttende leder og et støttende arbeidsklima med akseptering av individuelle forskjeller. En av faktorene i transformasjonsledelse er individualiserte hensyn hvor medarbeidere gjennom mestring av utfordringer blant annet kan oppnå økt selvfølelse og høyere ytelse.

Invester i mennesker har med kulturutvikling å gjøre. Lederens oppgave i å sørge for ansattes trivsel og ytelse er langsiktig arbeid. Dette punktet kan tolkes som det som legger grunnlaget for den utøvende ledelse. Transformasjonsledelse kan læres ved at organisasjoner innarbeider det i organisasjonskulturen og lederopplæringen.

Tipsene kan forstås som transformasjonsledelse, ledelse som inspirerer og utfordrer medarbeidere. Transformasjonsledelse kan læres ved å jobbe langsiktig og systematisk med kultur og opplæring.

Det kan derfor tyde på at denne listen med ledertips kan være verdt å la seg inspirere av både for nye så vel som erfarne ledere.

Referanser:

  • Martinsen, Ø. L. (2016). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Northouse, P. G. (2007). Leadership. London: Sage Publications Ltd.
  • Tobias Fredø: Petter Stordalens ti ledertips. Artikkel i nettavisen E24 17. juli 2016. 

Denne artikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2016/2017, et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. 

 

Publisert 27. september 2016

Du kan også se alle nyheter her.