-
Ledelse

Hvordan styre det ustyrlige?

Ledere bygger og skaper kultur i alt de foretar seg. Derfor må du være bevisst på hvilke signaler du sender.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Ledelse av bedriftskultur

For 20 år siden skrev jeg boken ; ”Kulturelle perspektiver på organisering”. Undertittelen signaliserer den praktiske betydningen; ”et grunnlag for kulturbevisst ledelse”.

Kolleger i organisasjonsforskning inkluderte nylig boken i en samling av de 25 mest betydningsfulle bidragene for faget organisasjon i perioden fra 1950 til 2000 i Norge. Samlingen betegnes som en norsk organisasjonsfaglig kanon.

Det var to grunner til at boken hevder seg:

  1. Boken slår fast at organisasjoner også er kulturer. Det var en ny synsmåte.
  2. Dessuten beskriver boken ”organisasjon” som noe dynamisk og framvoksende heller en stabilt og ferdigsnekret. Det blir riktigere å snakke om organisering enn om organisasjon.

Begge deler har betydning for ledelse.

Sosialt redskap for ledelse

”Organisasjon” er et – sosialt - redskap for god ledelse. Organisasjon får gjerne skylden når noe er galt; det er ”rusk i maskineriet”. Faglig hadde fenomenet blitt behandlet som en variabel en kunne sjonglere.

På den internasjonale faglige scene heter det nå ”soft is hard”. Flere studier viser at ”kultur” har avgjørende betydning på bunnlinjen. Den var ikke bare humanistisk hygge. Det irrasjonelle skulle under rasjonell kontroll.

Kultur en del av språket

 ”Kultur” er i dag en del av ledelses- så vel som hverdagsspråk. Du ser det i avisene nesten hver dag. Enten det er bedrifts eller samfunnsproblemer henvises det til riktig eller feil kultur.

Alt fra Utøya til problemer i bedrifter eller sektorer i samfunnet forklares gjerne med riktig eller feil kultur.

Er det riktig galt, heter det fryktkultur. Alt en ikke liker er ”ukultur” (!). Prøv selv; søk på ”vår bedriftskultur er” el., - millioner av treff.  

Kultur endrer seg

Omkvedet er at ”Kultur spiser strategi til frokost”. Men hvem skapte kulturen? Kultur et framvoksende fenomen. Det er ikke noen som har ”laget” norsk eller ”fransk” kultur.

Den endrer seg ørlite grann hver dag uten at vi merker det. Det er som å se seg i speilet. Se ukeblader som er 20 år gamle, TV programmer og du vil oppdage forskjeller

Kulturen endres kontinuerlig fordi kultur er menneskerog mennesker er kultur og mennesker er reflekterende skapninger. Men som Orwell sa; ”all animals are equal, but some animals are more equal than other”.

Kunnskapssosiologene Berger og Luckman sier at svaret på hvem som får gjennomslag for sin virkelighetsforståelse er; ”the one who has the bigger stick”.

Derfor reflekterer kulturen – i stor grad tidligere og nåværende lederskap. Den er – for å sitere Malinowski – den levende historien.

Ledere skaper kultur

Hva gjør ledere for å temme udyret; Organisasjonskultur er forståelses- og handlingssystemet som spiser strategi til frokost. Det utarbeides beskrivelser av hvordan den ”er” -  som regel ”wishful thinking”. De sender ut meldinger, legger på intranettet og snakker om det på høytidsdager.

Det arrangeres gode seminarer om ”codes of conduct”, som siden støver bort. De tar ikke tak i realitetene. Ledere er kulturskapere. De er det enten de vil det eller ikke, og de er det når de tror de gjør noe annet. Organisasjonskultur er ikke noe spesielt sted, men gjennomsyrer ”alt” og er tilstede i det vi gjør.

Den gode og dårlige nyheten er at ledere skaper organisasjonskultur hele tiden. Det er fordi alt i organisasjoner – hendelser og handlinger – har to sider. De er både rasjonelle og symbolske.

Når ledere gjør rasjonelle valg, lager budsjett, former organisasjon, ansetter og forfremmer, sender de også signaler om hva som har verdi, hva som er ”etterspurt”. Og det motsatte. Leders signaler har ”impact” fordi de har makt over andres skjebne – ”the bigger stick”.

Du er på scenen hele tiden

Dette er ikke en rolle en kan velge eller unnslippe. Leder bygger kultur enten vi vet det eller ikke – enten de vil det eller ikke. Som ledelsesguruen Tom Peters sier, ”Its always showtime”.

Enten du er toppsjef, mellomleder eller en ung person i første linje er du på scenen og blir fortolket hele tiden. Det blir som en omskrivning av John Lennon sitatet; ”Life is what happens when you are busy making other plans”; kulturen formes når vi tror vi holder på med noen annet.

Ledere styrer det ustyrlige.De vet det bare ikke alltid. Da kan det gå feil vei. En god start er å være kulturbevisst om det en hele tiden gjør. Hvilke signaler sender dette, hvilke signaler sender jeg? 

Referanser:

  • Hennestad, B. W, (2015) Kulturbevisst ledelse. Oslo, Universitetsforlaget.
  • Colville, I., Hennestad, B.W. and Thoner, K. (2014). Organizing, changing and learning: A sensemaking perspective on an ongoing ‘soap story’. Management Learning April 2014, 45: 216-225.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2016/2017.  BI Leadership Magazine er et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

 

Publisert 20. oktober 2016

Du kan også se alle nyheter her.