-
Ledelse

Hvordan jobbe uten sjefer og hierarki?

Øystein D. Fjeldstad

Hvordan utformer vi den digitale organisasjonen? Hvordan jobbe uten sjefer og hierarki? Professor Øystein D. Fjeldstad gir råd om hva ledere kan gjøre.

Raske endringer forandrer spillereglene for både bedrifter og offentlige virksomheter. Det krever nye måter å organisere på. Hvordan utformer vi den digitale organisasjonen? Hvordan kan vi jobbe bedre uten sjefer og hierarki?

Professor Øystein D. Fjeldstad ved Handelshøyskolen BI gir råd til ledere om hvordan de kan organisere for å møte raske endringer i omgivelsene.

Les formidlingsartikkel her: Best uten sjefer

Hierarki

Hierarkistrukturen har dominert organisasjonsmodellene de siste 2000 årene. Helt siden romertiden, men nå står denne modellen for fall. Vi kan forsøke å gjøre hierarkiene enda mer komplekse for å møte kompleksibiliteten i omgivelsene, men med hver ny iterasjon øker kontroll og koordineringskostnadene. Begrensingene ligger i filtrering og forsinkelse som hierarkiet påfører interne enheter og eksterne partnere som ønsker å samhandle. Det blir vanskeligere og vanskeligere for ledere høyere opp å forstå hvordan ta i bruk de interne og eksterne ressursene.

Samhandling

På tvers av sektorer ser vi at man nå beveger seg fra hierkiske tilnærminger til samhandlings tilnærminger. Men hvordan fungerer dette i praksis?

Det 21. århundre kjennetegnes ved global utbredelse av infrastrukturer for kommunikasjon, finanstransaksjoner og logistikk som skaper verdi ved å knytte aktører sammen. Disse samfunnsinfrastrukturene reduserer kostnadene forbundet med interaksjon og samhandling og muliggjør derfor nye måter å organisere utveksling og innovasjon på.

Praktiske råd

  1. Bygg ned hierarkiet. Reduser antall nivåer i organisasjonen
  2. Identifiser hva medarbeiderne kan organisere selv
  3. Se hva som skal til for å realisere det i form av samhandlingsarenaer og spilleregler
  4. Legg til rette for og støtt medarbeiderne i selv å finne ut hvordan oppgavene skal løses. Teknologi alene er ikke en løsning, men den kan støtte opp under samhandling
  5. Involver de som skal organiseres i organiseringen

Konklusjoner

  • Digitale organisasjoner er samhandlende, agile og flate
  • De er befolket av "millenials" og digitale agenter som arbeider side om side
  • Digitale organisasjoner trenger digitale opplyste ledere som kan sette den digitale agendaen og skape en ramme for digitalisering av alle aspekter av organisasjonen
  • Digitalisering skjer med akselerende hastighet - digitale ledere må evne å synkronisere sin organisasjon til digital klokkerhastighet.

Publisert 30. november 2016

Du kan også se alle nyheter her.